Podziękowanie dla Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Podziękowaliśmy za apel, który w sierpniu wystosowali do dyrekcji, nauczycieli i rodziców oraz wyraziliśmy swoje oburzenie tym, że ktoś stawia ich przed sądem i chce zabronić głoszenia swoich popartych badaniami naukowymi poglądów. Wyraziliśmy też swoje wsparcie dla dr Doroty Sienkiewicz oraz dr. Piotra Rossudowskiego.

Rocznica Marszu o Wolność, Warszawa, 24.10.2021 (2.08 min) Agnieszka Pawlik-Regulska, Aleksandra Orlicka, Anna Stefańska