Odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich

Z oburzeniem stwierdzamy, że p. Marcin Wiącek w swoim wystąpieniu skierowanym do MEiN (Wystąpienie_RPO_do_MEiN_22.11.2021) przedstawia w taki sposób fakty dotyczące funkcjonowania szkół, że nie można nie odnieść wrażenia, iż według Recznika Praw Obywatelskich rozwiązaniem tej trudnej sytuacji mogą być szczepienia przeciwko Sars-Cov-2. Panie Rzeczniku! Pan powinien przede wszystkim stać na straży konstytucyjnych praw obywatela: prawa do równego traktowania i zakazu dyskryminowania obywatela w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32).Takiego stanowiska od Pana oczekujemy, bo taki jest Pana obowiązek! Bardzo proste i zwięzłe słowa, łatwe do zapamiętania, a brak ich zupełnie w Pana wystąpieniu.