Spotkanie Zarządu i komisji Rewizyjnej

Przy okazji wysłuchania publicznego odbyło się spotkanie Zarządu i komisji Rewizyjnej, ponieważ chcieliśmy spotkać się choć częściowo w realu: Bogusia przyjechała z zachodniopomorskiego, Jarek z Radomia. Dużo lepiej rozmawia się na żywo! Podczas spotkania zapadła decyzja, że przekształcamy się w stowarzyszenie rejestrowe (KRS). Wniosek podpisany, projekt statutu przygotowany – siedzieliśmy do północy. Trzymajcie kciuki!

Uchwałą nr 1/2022 z 5 stycznia 2022 r. członkowie założyciele podjęli decyzję o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego: Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” w stowarzyszenie rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.