Relacje z akcji: „Nigdy więcej edukacji zdalnej i zamykania szkół”

Do akcji w dniu 21.02.2022r. „Nigdy więcej edukacji zdalnej i zamykania szkół” włączyli się nauczyciele z naszego Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska wypowiadała się o zdalnym nauczaniu w studiu Konfederacji Korony Polskiej. W różnych miastach Polski odbyły się konferencje z udziałem nauczycieli.

W rejonie podkarpackim: Joanna Suchan – Konieczny, Maja Ignaś i Urszula Kluz. Wraz z rodzicami ze Stowarzyszenia Wolne Podkarpacie oraz przedstawicielkami Konfederacji Korony Polskiej złożyły pismo w Podkarpackim Kuratorium Oświaty.

Na pikiecie w Rybniku zabrały głos przedstawicielki stowarzyszenia: Grażyna Lubszczyk i Anna Kubica w towarzystwie nauczycieli z terenu Rybnika, Adama Kani i Romana Fritza.

W Lublinie do akcji „Nigdy więcej edukacji zdalnej i zamykania szkół” dołączyli członkowie Konfederacji Korony Polskiej Lublin oraz Małgorzata Chodkowska i Andrzej Michniewicz.

Podczas lokalnych konferencji nauczyciele naszego Stowarzyszenia zabrali głos, wyrażając sprzeciw wobec nauki zdalnej i dyskryminacji. W Rybniku: Grażyna Lubszczyk i Anna Kubica. W Lublinie Małgorzata Chodkowska a w Rzeszowie Joanna Suchan-Konieczny i Maja Ignaś.

W Radomiu na konferencji członek naszego Stowarzyszenia Agnieszka Kaim również wyraziła swój sprzeciw.