Wniosek o dostęp do informacji publicznej do MZ w temacie WHO

W imieniu stowarzyszenia wysłaliśmy kolejne zapytania: