Protest Nie dla WHO

23 kwietnia w Rzeszowie odbył się protest Nie dla WHO organizowany przez regionalne stowarzyszenie Wolne Podkarpacie i grupę Stop COVID Rzeszów. Jedną z prelegentek była nasza koleżanka Joanna Suchan – Konieczny, która w swoim wystąpieniu podzieliła się refleksjami z udziału w wysłuchaniu publicznym. Całość jej wypowiedzi zamieszczona w linku.

https://fb.watch/cAUmmYUd-p/

Konferencja z udziałem Małgosi Stańczyk, zorganizowanej przez Stowarzyszenie STOP NOP

Podczas konferencji, zorganizowanej przez Stowarzyszenie STOP NOP we Wrocławiu w dniu 25.03.22, zabrała głos w imieniu „Nauczycieli dla Wolności” Małgorzata Stańczyk w sprawie organizacji akcji szczepień dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku przez placówki oświatowe. Opisała procedurę zbierania zainteresowanych osób i przewożenia ich pod opieką nauczycieli autobusami do wybranych szkół, celem poddania szczepieniu na C-19. Odbywało się to również w tzw. Szczepciobusach.
Zwróciła również uwagę na łamanie przepisów RODO przez nauczycieli, zbierających publicznie od uczniów i ich rodziców na lekcjach i wywiadówkach dane wrażliwe – statusu zaszczepienia dzieci przeciw C-19.
Wspomniała o skandalicznych konkursach z nagrodami na najbardziej zaszczepioną klasę, organizowanych przez dyrektorów szkół i – w odpowiedzi na te akcje – antykonkursach, zorganizowanych w mediach społecznościowych – na najmniej zaszczepioną klasę.
Opisała także stosowany w wielu szkołach reżim maseczkowy, który połączony był z systemem bezprawnych kar – obniżenia ocen ze sprawowania dla uczniów bez masek w przestrzeniach wspólnych (korytarze, stołówki).
Zaapelowała także do rodziców o odwagę w obronie prawdy oraz przeciwstawianie się łamaniu sumień i prawa.

Spotkanie online członków stowarzyszenia

Zapraszamy wszystkich naszych członków na spotkanie on-line z radcą prawnym Krzysztofem Bielańskim, który prowadził poniższą sprawę kwarantanny. Spotkanie odbędzie się 18.03.2022r. o godz. 20.00, potem o godzinie 20.30 dołączy radca prawny. Link do spotkania zostanie przesłany do wszystkich naszych członków stowarzyszenia na adresy mailowe.

Spotkanie Zarządu i komisji Rewizyjnej

Przy okazji wysłuchania publicznego odbyło się spotkanie Zarządu i komisji Rewizyjnej, ponieważ chcieliśmy spotkać się choć częściowo w realu: Bogusia przyjechała z zachodniopomorskiego, Jarek z Radomia. Dużo lepiej rozmawia się na żywo! Podczas spotkania zapadła decyzja, że przekształcamy się w stowarzyszenie rejestrowe (KRS). Wniosek podpisany, projekt statutu przygotowany – siedzieliśmy do północy. Trzymajcie kciuki!

Uchwałą nr 1/2022 z 5 stycznia 2022 r. członkowie założyciele podjęli decyzję o przekształceniu stowarzyszenia zwykłego: Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” w stowarzyszenie rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Udział w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z COVID-19

Dnia 10.12.2021 członkowie naszego Stowarzyszenia: wiceprezes Jarosław Dąbrowski, Anna Kubica i Iwona Beyer na zaproszenie posła Grzegorza Brauna wzięli udział w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z COVID-19:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisja.xsp?documentId=D132AC29BD1CC219C12587A50045706B&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

Odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich

Z oburzeniem stwierdzamy, że p. Marcin Wiącek w swoim wystąpieniu skierowanym do MEiN (Wystąpienie_RPO_do_MEiN_22.11.2021) przedstawia w taki sposób fakty dotyczące funkcjonowania szkół, że nie można nie odnieść wrażenia, iż według Recznika Praw Obywatelskich rozwiązaniem tej trudnej sytuacji mogą być szczepienia przeciwko Sars-Cov-2. Panie Rzeczniku! Pan powinien przede wszystkim stać na straży konstytucyjnych praw obywatela: prawa do równego traktowania i zakazu dyskryminowania obywatela w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32).Takiego stanowiska od Pana oczekujemy, bo taki jest Pana obowiązek! Bardzo proste i zwięzłe słowa, łatwe do zapamiętania, a brak ich zupełnie w Pana wystąpieniu.

 

Podziękowanie dla Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Podziękowaliśmy za apel, który w sierpniu wystosowali do dyrekcji, nauczycieli i rodziców oraz wyraziliśmy swoje oburzenie tym, że ktoś stawia ich przed sądem i chce zabronić głoszenia swoich popartych badaniami naukowymi poglądów. Wyraziliśmy też swoje wsparcie dla dr Doroty Sienkiewicz oraz dr. Piotra Rossudowskiego.

Rocznica Marszu o Wolność, Warszawa, 24.10.2021 (2.08 min) Agnieszka Pawlik-Regulska, Aleksandra Orlicka, Anna Stefańska

List do posłów.

List do posłów

W piątek, 12.11.2021 wysłaliśmy do ministra Przemysława Czarnka list otwarty, w którym zwracamy uwagę na akty segregacji sanitarnej. Nasze stanowisko poparło 16 organizacji! Poniżej pierwsza i ostatnia strona listu otwartego – całość do pobrania. Razem z listem otwartym wysłaliśmy do MEiN wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który można pobrać poniżej. Odbyła się też o godz. 11:00 konferencja prasowa z udziałem „Nauczycieli dla Wolności”, Stowarzyszenia „Głos Wolności”, Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Grzegorza Płaczka, Stowarzyszenia „Rodzice chronią dzieci”. Niżej link do konferencji.

List do posłanek i posłów Sejmu RP w którym staraliśmy się wpłynąć na ich decyzję odnośnie zgody na przyjęcie pod obrady projektu ustawy „Stop Segregacji Sanitarnej”. List wysłaliśmy wszystkim posłom na skrzynki mailowe 28.10.2021.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=c_XEOFr6NsU&feature=emb_logo