Dyrektorzy

Ocena zasadności zamykania szkół w okresie pandemii Covid-19 przeprowadzona przez
dr Piotra Witczaka na podstawie kilkudziesięciu badań.

Ocena zasadności stosowania masek jako środka ochrony indywidualnej w okresie pandemii Covid-19 przeprowadzona przez dr Piotra Witczaka na podstawie kilkudziesięciu badań.