Maski

Przypominamy, że noszenie masek w szkołach są rekomendacjami. Potwierdził to również pan minister Czarnek podczas rozmowy z zarządem naszego stowarzyszenia w dniu 26 stycznia 2022r. Warto zapoznać się z opracowaniami na temat masek z dr n. med. Piotrem Witczakiem:

  • Chcesz złożyc uchwałe w szkole w kwestii dobrowolności maseczek – Pobierz
  • Chcesz zawiadomić Prokuraturę, że szkoła nie przestrzega zapisów RODO? – Pobierz
  •  Nie zgadzasz się, aby Twoje dziecko było przymuszane do noszenia maseczki w szkole? Pobierz
  • Sprzeciw rodzica dotycząca masek, dezynfekcji rąk i izolacji – Pobierz
  • załącznik do pisma Sprzeciw rodzica dotycząca masek, dezynfekcji rąk i izolacji  – Pobierz
  • Wezwanie do dyrektora szkoły „Stop zachęcaniu i promocji szczepień” – Pobierz
  • Załącznik do pisma Wezwanie do dyrektora szkoły „Stop zachęcaniu i promocji szczepień” –  Pobierz

Powyższe pisma pochodzą ze strony Grzegorza Płaczka https://naszkobior.pl/pisma/

Interwencje w szkołach w sprawie maski: