O nas

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” powstało w związku z aktualną sytuacją społeczną i decyzjami podejmowanymi przez MEiN i MZ, które budzą nasz zdecydowany sprzeciw!

Nasze cele to:

  1. propagowanie ochrony wolności oraz praw człowieka i obywatela, a w szczególności nauczycieli i pracowników oświaty oraz dzieci i młodzieży, a także ich rodziców i opiekunów prawnych, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i umowami międzynarodowymi;
  2. krzewienie wartości patriotycznych, narodowych i zgodnych z tradycyjnym modelem wychowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  3. kształtowanie etosu odważnego nauczyciela wolnego od wszelkich nacisków i myślącego krytycznie, mającego poczucie własnej godności i wartości, profesjonalnie realizującego swoje zadania, a także budowanie autorytetu zawodu nauczyciela i propagowanie wspomnianego powyżej etosu nauczyciela w społeczeństwie;
  4. tworzenie przestrzeni do swobodnego dialogu na tematy dotyczące różnych aspektów edukacji;
  5. propagowanie postawy wyrażającej ducha poszanowania prawa do życia, pełni rozwoju osobowości i wyznania każdego człowieka;

nr konta bankowego 08 1140 2004 0000 3802 8208 5042

NIP 7011064585
REGON 520673179
KRS 0000992945