Działania innych organizacji

Związki Zawodowe a Edukacja Włączająca

  • Stanowisko Niezależnego Związku Zawodowego „Wolność i Godność”
  • Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
  • Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego ZNP
  • petycja: https://znp.edu.pl/petycja-znp-ws-wstrzymania-prac-nad-reforma-edukacji-wlaczajacej/
  • Stanowisko Forum Związków Zawodowych

Stanowisko Fundacji Polskie VETO

Oświadczenie Ruchu Ochrony Szkół (ROS)

więcej: https://ruchochronyszkoly.pl/category/zagrozenia-szkoly/edukacja-wlaczajaca/