Działania innych organizacji

W Naszej Rodzinie – Reforma czy destrukcja systemu oświaty w Polsce

Obóz rządzący jest podzielony w kwestii przyszłości systemu nauczania w Polsce i przymusowego wdrażania koncepcji edukacji inkluzywnej w polskiej szkole. Oficjalnie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek nie jest jej zwolennikiem. W Telewizji Trwam kilka miesięcy temu zapewniał, że wdrożony już obecnie pilotaż edukacji włączającej nie będzie miał swojej kontynuacji. Jednak jego zastępczyni wręcz przeciwnie, podejmuje konsekwentne działania, które mają doprowadzić do jej wprowadzenia po wyborach parlamentarnych, bo obecnie obóz rządzący boi się krytyki w środowiskach, które są wrażliwe na dobro dziecka i prawa rodziny. Zapraszamy do całego artykułu: http://janmariajackowski.pl/?p=33416

Jan Maria Jackowski

Związki Zawodowe a Edukacja Włączająca

  • Stanowisko Niezależnego Związku Zawodowego „Wolność i Godność”
  • Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
  • Pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego ZNP
  • petycja: https://znp.edu.pl/petycja-znp-ws-wstrzymania-prac-nad-reforma-edukacji-wlaczajacej/
  • Stanowisko Forum Związków Zawodowych

Stanowisko Fundacji Polskie VETO

Oświadczenie Ruchu Ochrony Szkół (ROS)

więcej: https://ruchochronyszkoly.pl/category/zagrozenia-szkoly/edukacja-wlaczajaca/