Rok 2024

STYCZEŃ 2024

22.01.2024r. – Nasza koleżanka Dorota Rodziewicz podczas spotkania w Szczecinie omówiła zagrożenia związane z WHO a dokładniej – zmiany w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych, link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2024/01/24/dorota-rodziewicz-mowi-o-zmianach-w-miedzynarodowych-przepisach-zdrowotnych-w-szczecinie/

25.01.2024r.  Przedstawicielka naszego Stowarzyszenia – członek zarządu Zdzisława Piasecka o sytuacji polskiej szkoły opowiedziała podczas wywiadu na kanale „Siewcy Prawdy” https://nauczycieledlawolnosci.pl/2024/02/01/przedstawicielka-naszego-stowarzyszenia-zdzislawa-piasecka-o-sytuacji-polskiej-szkoly/

LUTY 2024

03.02.2024r.  udział Prezes naszego stowarzyszenia Agnieszki Pawlik – Regulskiej w konferencji Programowej Ruchu Naprawy Polski nt. Edukacji i Wychowania pt. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich Młodzieży chowanie”   https://nauczycieledlawolnosci.pl/2024/02/09/agnieszka-pawlik-regulska-wazne-sytuacja-nauczyciela-i-ucznia-w-szkole-publicznej/

03.02.2024r.  jakie zmiany szykuje nam MEN? Przedstawicielka stowarzyszenia Zdzisława Piasecka opowiada w wywiadzie: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2024/02/16/jakie-zmiany-w-edukacji-szykuje-nam-men-przedstawicielka-naszego-stowarzyszenia-zdzislawa-piasecka-przedstawia-najnowsze-informacje-dotyczace-proponowanych-przez-ministra-men-barbare/

07.02.2024r.  udział Doroty Rodziewicz w pierwszym posiedzeniu zespołu parlamentarnego do spraw World Health Organization (WHO) w temacie „Światowa Organizacja Zdrowia – sytuacja na dziś”. https://nauczycieledlawolnosci.pl/2024/02/08/posiedzenie-zespolu-parlamentarnego-do-spraw-world-health-organization-who/

08.02.2024r.  udział przedstawicielki naszego Stowarzyszenia Zdzisławy Piaseckiej w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Edukacji Domowej https://nauczycieledlawolnosci.pl/2024/02/20/przedstawicielka-naszego-stowarzyszenia-zdzislawa-piasecka-brala-udzial-w-pracach-parlamentarnego-zespolu-ds-edukacji-domowej/

18.02.2024r.  udział w pracach nad opinią dot. okrojonej podstawy programowej, https://nauczycieledlawolnosci.pl/2024/02/18/opiniujmy-podstawe-programowa-w-men-gotowe-materialy/ Agnieszka Pawlik-Regulska

19.02.2024r.  udział prezes Agnieszki Pawlik-Regulskiej w wywiadzie z Adamem Kanią-prezesem Fundacji Polskie Veto, MEN w drastyczny sposób chce ograniczyć listę lektur obowiązkowych oraz zmienić podstawę programową polskich szkół. https://youtu.be/0h0oO6sKFts

20.02.2024r.  publikacja artykułu prezes stowarzyszenia Agnieszki Pawlik-Regulskiej: Nieznana feministka zamiast Szekspira czyli o zmianach w podstawie programowej

22.02.2024r.  Agnieszka Pawlik Regulska w Radiu Wnet https://nauczycieledlawolnosci.pl/2024/02/20/agnieszka-pawlik-regulska-w-radiu-wnet/

24.02.2024r.  Poznań, udział Zdzisławy Piaseckiej w konferencji pt. „Walka informacyjno-psychologiczna we współczesnym świecie https://nauczycieledlawolnosci.pl/2024/02/27/wazny-przekaz-zdzislawy-piaseckiej-na-temat-edukacji/