Edukacja włączająca

Związki Zawodowe a Edukacja Włączająca

Stanowisko NSZZ Solidarność

Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność ” sprzeciwiła się wdrażaniu projektu „Edukacja dla wszystkich”. Rada wskazuje na porażkę projektu w wielu krajach, co w konsekwencji spowodowało wycofanie się z tego systemu. Pań Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ Solidarność zauważa, że najlepszą formą włączania osób z niepełnosprawnościami jest integracja społeczna, realizowana poprzez wspólne projekty szkół specjalnych i ogólnodostępnych.

Stanowisko ZNP

źródło: https://znp.edu.pl/petycja-znp-ws-wstrzymania-prac-nad-reforma-edukacji-wlaczajacej/

Stanowisko Forum Związków Zawodowych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem opracowanym przez naszą koleżankę ze stowarzyszenia Zdzisławę Piasecką, który został opublikowany w gazecie „Życie Kalisza„. Część III – edukacja włączająca: https://zyciekalisza.pl/…/co-czeka-polska-oswiata/1400519

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie: https://ruchochronyszkoly.pl/category/zagrozenia-szkoly/edukacja-wlaczajaca/