Edukacja włączająca

Relacje nauczycieli szkół ogólnodostępnych dotyczące paradoksów i sytuacji trudnych związanych z edukacją włączającą

Edukacja włączająca, która została wprowadzona w Polsce pod osłoną „pandemii” w grudniu 2020 r., choć dziś już wiemy, że grunt do tej zmiany systemowej polskiej edukacji przygotowywano dekady wcześniej – zbiera swoje żniwo. Edukacja włączająca to nowy system edukacji, który pod hasłami równości, otwartości, różnorodności, włączenia, inkluzji i podobnych pięknych propagandowych haseł, wprowadza likwidację szkół specjalnych, które wg tej ideologii są dyskryminujące i wykluczające oraz zakłada przenoszenie dzieci z niepełnosprawnościami, w tym intelektualnymi, zaburzeniami psychicznymi i niedostosowaniem społecznym do szkół ogólnopublicznych (aktualnie około 70% dzieci z orzeczeniami o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych znajduje się już w szkołach ogólnopublicznych). W ramach Stowarzyszenia „Nauczyciele dla Wolności” funkcjonuje Zespół ds. Edukacji Włączającej, który zajmuje się m.in. zbieraniem i opisywaniem najbardziej drastycznych przypadków występujących w naszych szkołach, związanych z funkcjonowaniem uczniów w warunkach edukacji włączającej. Przedstawione relacje nauczycieli dotyczą różnych typów szkół i różnych etapów edukacyjnych.

Relacja nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze szkoły podstawowej w Warszawie

Paradoksy związane z edukacją włączającą i pomocą psychologiczno – pedagogiczną w placówkach – okiem pedagoga

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami a pedagodzy współorganizujący proces edukacyjny w szkole ogólnodostępnej – opis przypadku

„Mam Aspergera i nie możecie mi nic zrobić” jako przykład zachowania ucznia w szkole
włączającej


https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-wlaczajaca

Piszemy list do Ministra Czarnka

Nowości w temacie Edukacji Włączającej

Minister potwierdza, „że nie mamy i nie będziemy mieli kompetencji, aby realizować projekt Edukacji Włączającej w szkołach ogólnodostępnych. Najlepsze włączenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do życia w społeczeństwie, dają szkoły specjalne„. Fragmenty wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w kontekście edukacji włączającej, pikiet i wątpliwości nauczycieli. W czasie audycji Pan Minister odniósł się do pikiety z dnia 19 czerwca br. oraz zaprosił do rozmów nasze Stowarzyszenie. W audycji radiowej uczestniczyła nasza koleżanka Zdzisława Piasecka zadając pytania ministrowi P. Czarnkowi.

ulotki do druku:

plakat do druku:

W dniu 19 czerwca 2023r. odbyła się konferencja prasowa pod budynkiem MEiN i pod siedzibą Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie. W imieniu naszego stowarzyszenia zabrały głos: Zdzisława Piasecka, Katarzyna Marek oraz Grażyna Lubszczyk. Obszerną relację umieścił na swojej stronie Ruch Ochrony Szkoły – zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://ruchochronyszkoly.pl/aktualnosci/live-warszawa-pikieta-pod-ministerstwem-edukacji-i-nauki-przeciw-edukacjawlaczajaca/

https://www.radiomaryja.pl/informacje/rodzice-i-nauczyciele-pikietowali-przed-siedziba-mein-sprzeciwiali-sie-wprowadzeniu-do-polskich-szkol-tzw-edukacji-wlaczajacej/

17.06.2023r. – z okazji Marszu Wolności i Zdrowia w Warszawie Grażyna Lubszczyk zabrała głos w sprawie Edukacji Włączającej. https://nauczycieledlawolnosci.pl/2023/06/30/dlaczego-media-milcza-2/

W dniu 5.06.2023 r. przedstawiciele różnych organizacji, fundacji, nauczyciele i rodzice wyrazili swój sprzeciw przed Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeciwko planom dotyczącym edukacji włączającej. W imieniu stowarzyszenia głos zabrała wiceprezes Grażyna Lubszczyk.

https://rzeszow24.info/podkarpacie/pikieta-przeciwko-edukacji-wlaczajacej-w-rzeszowie-co-oznacza-ten-proces-dla-dzieci-zdjecia/ElT81O372gnQ9TSIYFsO

Kraków

W dniu 31.05.2023 r. odbyła się pikieta pod krakowskim Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wiele organizacji wyraziło sprzeciw wobec wprowadzania do polskiego szkolnictwa Edukacji Włączającej. W imieniu naszego stowarzyszenia zabrała głos wiceprezes Grażyna Lubszczyk.

Piszą o nas: https://m.pch24.pl/tomasz-a-zak-polacy-i-przewrot-w-edukacji-czy-uciekniemy-spod-topora/

W dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:00 obyła się pikieta pod Śląskim Kuratorium Oświaty w sprawie edukacji włączającej/inkluzyjnej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” przy współpracy grupy Wolni Orzesze, Fundacja Polskie VETO. W ramach współpracy głos wyrazili przedstawiciele Ruchu Ochrony Szkoły – Magdalena Czarnik, Fundacja Nowe Spektrum – Grzegorz Płaczek oraz Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność – Adam Kania. Dziękujemy za udział wszystkim pozostałym organizacjom i uczestnikom pikiety!

ZAPRASZAMY NA PIKIETĘ

Spotkanie u Burmistrza miasta Orzesze

W dniu 13 kwietnia 2023 roku o godzinie 14:00 spotkaliśmy się w Urzędzie Miasta Orzesze z Burmistrzem Panem Mirosławem Blaskim oraz z z-cą Burmistrza Miasta Panią Sylwią Krawczyk.
Celem spotkania było omówienie zagrożeń wynikających z wprowadzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do szkół i przedszkoli edukacji włączającej. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci organizacji: Grupa Wolni Orzesze reprezentowana przez Katarzynę Marek i Katarzynę Malek, Fundacja Polskie Veto oraz Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność w osobie Adama Kani. W imieniu stowarzyszenia głos zabrała wiceprezes Grażyna Lubszczyk.

stanowiska i oświadczenia: https://nauczycieledlawolnosci.pl/dzialania-innych-organizacji/

Obowiązkowa lektura dla nauczycieli, pedagogów i rodziców!!! Zapraszamy do obejrzenia materiału opracowanego przez nasze stowarzyszenie.


Działania Związków Zawodowych oraz innych organizacji:

W dniu 24.03 2023r. przed gmachem Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja prasowa pt. “Ideologia włączająca niszczy polską oświatę” zorganizowana przez Ruch Ochrony Szkoły. W imieniu naszego Stowarzyszenia głos zabrała Iwona Januszewska-Skup.

Relację można zobaczyć na stronach: https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun/videos/3434387790214863/?locale=pl_PL.

Protest został zauważony przez przedstawiciela UNICEF – więcej na ten temat możemy przeczytać na https://ruchochronyszkoly.pl/…/nasz-protest-zauwazony…/

Transmisja z Konferencji zorganizowanej w gmachu UW przez MEiN przy udziale UNICEF pod nazwą “Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji”:

W dniu 14 lutego br. prezes naszego stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska udzieliła wywiadu w radiu Wnet na temat edukacji włączającej. Zapraszamy do wysłuchania:

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułem opracowanym przez naszą koleżankę ze stowarzyszenia Zdzisławę Piasecką, który został opublikowany w gazecie „Życie Kalisza„.

Część III – edukacja włączająca: https://zyciekalisza.pl/…/co-czeka-polska-oswiata/1400519

źródło: https://zyciekalisza.pl/artykul/co-czeka-polska-oswiate/1400519

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie:

https://ruchochronyszkoly.pl/category/zagrozenia-szkoly/edukacja-wlaczajaca/