Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia:

 

 prezes: Agnieszka Pawlik-Regulska

wiceprezes: Grażyna Lubszczyk

sekretarz: Anna Stefańska

skarbnik: Aleksandra Orlicka

 członek zarządu: Bogusława Cesarz

 

Komisja Rewizyjna:

 

przewodnicząca: Justyna Gurgas-Barczyk