Prośby o interwencję – napisz list do decydentów!

W związku z niebezpiecznymi i ideologicznymi zmianami w nowej klasyfikacji medycznej ICD-11, zaangażowaliśmy się w poniższą akcję wysyłania pism do różnych decydentów z prośba o interwencję: http://onaion.org.pl/2023/09/07/20063/

Tekst w formie załącznika do pobrania: http://onaion.org.pl/…/List-do-decydentow-ws-groznych…

Wysłaliśmy pisma do:

więcej:

Czy czujecie się Państwo uspokojeni przez MZ? Czy uważacie, że dobrze realizuje swoje zadanie???

Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje tłumaczeniem propozycji poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005) i „traktatu” na język polski. Nie możemy zapoznać się z treścią tych dokumentów w języku polskim. Ministerstwo Zdrowia nie dokonało też analizy zgodności dokumentów z polskim prawem w formie, w której moglibyśmy się z nią zapoznać. Podobno dokonuje takiej analizy „na bieżąco”.

Ministerstwo Zdrowia nie zapoznało się z poważnymi zagrożeniami, które są nagłaśniane podczas dwóch alarmujących konferencji w Parlamencie Europejskim poświęconych polityce Światowej Organizacji Zdrowia!!! Linki do konferencji zostały przez nas przesłane. Urzędnicy MZ uważają najwyraźniej, że powinniśmy zachować spokój wobec słów chorwackiego europarlamentarzysty Mislava Kolakusica, który nazywa wprost WHO organizacją terrorystyczną i mówi, że bezpieczniejsze i zdrowsze dla ludzkości byłoby podpisanie umowy z kolumbijskim kartelem narkotykowym niż z WHO. Kolakusic jest jednym z wielu, którzy ostrzegają ludzkość przed zbliżającym się ze strony Światowej Organizacji Zdrowia niebezpieczeństwie.

Czwarte walne zebranie stowarzyszenia

W dniu 16.09.2023 odbyło się kolejne walne zebranie członków naszego Stowarzyszenia. Przy wspaniałej atmosferze i biesiadzie naładowaliśmy baterie. Powstało wiele nowych rozwiązań, pojawiło się mnóstwo pomysłów, małych zmian i nitek współpracy. Przyszłość naszych dzieci w naszych rękach! Walka trwa. Serca pełne wiary, że damy radę. Dziękujemy wszystkim obecnym. Już tęsknimy za kolejnym spotkaniem.

Mówimy jak jest – obecne zagrożenia okiem nauczycieli

W dniu 13 września odbyła się audycja w Realu24 z udziałem Doroty Rodziewicz, Zdzisławy Piaseckiej i Grażyny Lubszczyk. Tematem spotkania było:

 • Światowa Organizacja Zdrowia źródłem niebezpiecznych zmian w prawie międzynarodowym,  które zagraża przyszłości naszych dzieci,
 • Brak debaty publicznej, zmowa milczenia mediów I polityków,
 • Działania naszego Stowarzyszenia zmierzające do wyjścia Polski z WHO,
 • petycja: https://www.petycjeonline.com/stop_who_danie_wyjcia_polski_ze_wiatowej_organizacji_zdrowia#form
 • strona: www.stopwho.pl
 • Bulwersującą zmiana w klasyfikacji ICD-11 wprowadzające pojęcia „płci odczuwanej” i „płci przypisanej” oraz neutralizującej pedofilię.
 • Petycjeonline.com https://www.petycjeonline.com/stop_who_danie_wyjcia_polski_ze_wiatowej_organizacji_zdrowia
 • STOP WHO – ŻĄDANIE WYJŚCIA POLSKI ZE ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA
 • redefinicja pedofilii
 • Treści deprawacyjne, łatwy dostęp, sprawczość rodziców-apel, sukces naszej petycji – reakcja MEiN na materiał i petycję (https://youtu.be/vUhZ8bQU0_g?si=wZlYqxSFxEXrX17J)
 • Walczmy o normalność w szkole/ Apel do rodziców i nauczycieli – prawa rodziców i nauczycieli-poradnik, strona https://nauczycieledlawolnosci.pl/2023/09/12/rodzicu-masz-tez-prawa/
 • dyrektywy MEiN skierowane do kuratorów oświaty a współczesne problemy uczniów
 • uwarunkowania wprowadzenia edukacji włączającej w Polsce,
 • czym jest edukacja włączająca jako dyrektywa UE narzucona Polsce do realizacji oraz przeznaczenie na jej sfinansowanie (w tym pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli i pracowników administracji szkół ogólnodostępnych) ok. 75 mld. zł.,
 • ograniczenie finansowania szkolnictwa specjalnego w Polsce oraz traktowanie tych placówek (na podstawie dyrektywy UE) jako dyskryminujących i segregujących oraz utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 • doprowadzenie do sytuacji, w której aktualnie w szkołach ogólnodostępnych znajduje się ok. 70% dzieci z orzeczeniami o SPE (Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych), w tym dzieci ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej ( lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim),
 • uruchomienie kampanii zachęcającej rodziców dzieci z niepełnosprawościami do posyłania swoich dzieci do najbliższej szkoły ogólnodostępnej i utwierdzanie ich w przekonaniu, że szkoły te oraz nauczyciele są dobrze przygotowani do pracy w warunkach edukacji właczającej (inkluzji),
 • krótka charakterystyka szkoleń nauczycieli i pracowników administracji do pracy w warunkach edukacji włączającej ( przygotowanie do obniżenia jakości  i infantylizacji procesu edukacji, zajęcia on-line, krótki czas ich realizacji, brak praktyk pedagogicznych w placówkach kształcenia specjalnego, brak przykładów dostosowań do pracy z uczniem niepełnosprawnym umysłowo)
 • przykłady obniżenia jakości kształcenia i bezpieczeństwa uczniów w warunkach edukacji włączającej.

Podpisz petycję!

🔴 PRZEŁAMUJEMY ZMOWĘ MILCZENIA!!!

🔴 WYRAŹ DOBITNIE SWOJE ZDANIE NA TEMAT ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA. ZADBAJ ABY PETYCJA DOTARŁA DO WSZYSTKICH POLAKÓW!!!

https://www.petycjeonline.com/stop_who_danie_wyjcia_polski_ze_wiatowej_organizacji_zdrowia#form

🔴 ORGANIZACJA O EUGENICZNYCH KORZENIACH ZAGRAŻA TOBIE, TWOIM BLISKIM I NASTEPNYM POKOLENIOM. REAGUJ!!! WHO DĄŻY DO NEUTRALUZACJI PEDOFILII I ZRUINOWANIA PRZYSZŁOŚCI NASZYCH DZIECI POPRZEZ ANTYLUDZKĄ IDEOLOGIĘ.

🔴 ZAANGAŻUJ SIE W DZIAŁANIE:

stopwhopl

Rodzicu i nauczycielu – też masz prawa!

Materiały dla rodziców przygotowane przez Instytut Ordo luris

źródło: https://ordoiuris.pl/broszury/prawa-rodzicow-w-szkole

Walczmy też o normalność w szkole

Zapraszamy do artykułu pani Hanny Dobrowolskiej – eksperta oświatowego: https://pch24.pl/rodzice-na-start-walczmy-o-normalnosc-w-szkole/

Oraz do zapoznania się z analizą Instytutu Ordo Iuris związaną z naszymi działaniami:

https://ordoiuris.pl/edukacja/analiza-zasad-funkcjonowania-telefonu-zaufania-dla-dzieci-i-mlodziezy

Nauczyciel ma prawo postępować zgodnie z własnym sumieniem

Nasz kolega zwolniony za wysłanie dzieci na spacer

Komisja Odwoławcza dla Nauczycieli przy MEiN w dniu 29.08.2023r. utrzymała w mocy absurdalne i oburzające decyzje Komisji Dyscyplinarnej przy wojewodzie lubelskim, która po pierwsze, ukarała naszego kolegę Andrzeja Michniewicza naganą za to, że domagał się decyzji administracyjnej dotyczącej wysłania go na – jak w czerwcu potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny – nielegalną, bezskuteczną kwarantannę. Okazuje się, że urzędników ministerstwa orzeczenia sądów czy obowiązująca w nich zasada depenalizacji zupełnie nie interesuje. Komisja odwoławcza utrzymała również w mocy decyzję o zwolnieniu Andrzeja dyscyplinarnie z pracy za to, że w czasie nauczania zdalnego jako wuefista zaproponował poprzez dziennik elektroniczny rodzicom, żeby dzieci nie logowały się na prowadzony zdalnie w-f (który – jak wiemy był fikcją, choć pani rzecznik z Lublina była odmiennego zdania), tylko poszli z dziećmi lub wyrazili zgodę, aby same poszły na spacer. Nie jest ważne, że Andrzej 19 lat pracował wzorowo, również ostatni rok. Nie jest ważne, że nikt, ani rodzice, ani uczniowie, ani inni nauczyciele nie składali na niego żadnych skarg. Nieistotne, że otrzymał 5 nagród dyrektora i wzorowo wypełniał swoje obowiązki. Nie był posłuszny systemowi, odważył się samodzielnie myśleć, wypowiadać się i działać, więc musiał zostać ukarany. Jakiego więc nauczyciela chce mieć MEiN? Grzecznego funkcjonariusza wykonującego bezkrytycznie i bezrefleksyjnie odgórnie polecenia. Czy tacy ludzie mogą ukształtować młode mądre, odważne, uczciwe społeczeństwo? A może nikomu tam na górze wcale na tym po prostu nie zależy…?

Materiał zrealizowany przez redaktora Jana Pospieszalskiego. Jan Pospieszalski dziękujemy za przybycie pod MEiN z kamerą i cierpliwe czekanie na nas oraz nagranie!

Wysyłamy wniosek z żądaniem

Dzisiaj 21.08.2023r. wysłaliśmy do Ministerstwa Zdrowia i Rzecznika Praw Obywatelskich wniosek o wyjście Polski ze Światowej Organizacji Zdrowia i konstytucyjnej gwarancji możliwości używania gotówki. Czekamy na odpowiedź. Wniosek został poparty przez pięćdziesiąt stowarzyszeń i grup wolnościowych. To pierwszy etap działań, które są wynikiem współpracy wielu organizacji, został zrealizowany za co bardzo dziękujemy.

pismo