Rok 2022

GRUDZIEŃ 2022

LISTOPAD 2022

PAŹDZIERNIK 2022

26.10.2022r. – w obronie praw rodziców – Stowarzyszenie wyraziło zaniepokojenie planowanymi zmianami w prawie oświatowym, które mają na celu ograniczenie sposobu realizowania edukacji domowej w Polsce. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/10/26/w-obronie-praw-rodzicow/

25.10.2022r. – opublikowano informację o udziale Prezes naszego Stowarzyszenia Agnieszki Pawlik-Regulskiej w manifestacji pod hasłem „Nie ma chleba bez wolności”, która odbyła się 15 października 2022 r. w Krakowie. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/10/25/nie-ma-chleba-bez-wolnosci/

 • 17.10.2022r. – druga część wysłuchań publicznych w sprawie międzynarodowego „traktatu antypandemicznego” WHO. W ramach wypowiedzi „Nie dla traktatu!”, „Nie dla WHO” swoje wystąpienia nagrały: Agnieszka Pawlik-Regulska, Dorota Rodziewicz, Anna Stefańska, Agnieszka Niebudek-Zmuda oraz Paweł Górecki. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/10/17/nie-dla-who/
 • 12.10.2022r. – opublikowano informację, iż w dniu 10.10.2022r. pod siedzibą PGNiG w Warszawie, odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG poświęcone podjęciu decyzji o połączeniu z PKN Orlen. Akt ten jest równoznaczny z przejęciem znacznej ilości polskich złóż i zasobów przez obcy kapitał. Pod bramą główną zorganizowany został protest środowisk wolnościowych – nasi członkowie też brali udział. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/10/12/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-pgnig/
 • 1.10.2022r. – przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wyrazili sprzeciw wobec odebrania posłowi Grzegorzowi Braunowi immunitetu poselskiego. Zgromadzili się pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 września 2022 roku, w imieniu Stowarzyszenia głos zabrała Grażyna Lubszczyk. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/10/01/nasz-sprzeciw-pod-sejmem-rp/

WRZESIEŃ2022

 • 14.09.2022r. – nasze Stowarzyszenie podjęło decyzję o oprotestowaniu rzeźby „Złota Wagina”, która została umieszczona w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Petycja w tej sprawie dotyczyła natychmiastowego usunięcia tego tworu z przestrzeni publicznej teatru, tym bardziej, że został on sfinansowany w dużej części z funduszy państwowych. Petycja została złożona do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/09/14/petycja-do-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego/
 • 5.09.2022r. – opublikowano informację o Marszu Wolności w Poznaniu, który odbył się w dniu 3.09.2022r. Organizatorem Marszu było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop Nop”. W marszu wzięli udział członkowie naszego stowarzyszenia z całej Polski. Bezpośrednio po marszu odbyła się konferencja pt. „Debata: Co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?”, z udziałem przedstawicieli różnych wolnościowych środowisk i zawodów. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Zdzisława Piasecka. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/09/05/marsz-wolnosci-w-poznaniu/
 • 1.09.2022r. – Ruch Ochrony Szkoły i nasze Stowarzyszenie udostępniły materiały dla rodziców i nauczycieli do kolportażu oraz popularyzacji, szczególnie na początku roku szkolnego. W załącznikach na infografikach zawarto cenne informacje. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/09/01/pilnujmy-szkoly/

SIERPIEŃ 2022

 • 23.08.2022r. – opublikowano apel „Narodowa Mobilizacja”, w sprawie sprzeciwu na odbieranie naszej wolności. Rząd korzystając z sezonu wakacyjnego chciał wykorzystać naszą nieuwagę i po cichu wprowadzić nowe zamordystyczne prawo „Obowiązek badań w związku z dochodzeniem epidemiologicznym”. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/08/23/mobilizacja/

LIPIEC 2022

 • 13.07.2022r. – opublikowano informację, iż w dniu 12.07.2022r. zostało złożone pismo w obronie pani doktor Agaty Osiniak, która 5.08.2022r. ma stanąć przed Okręgową Izba Lekarska. Pod pismem podpisało się wiele organizacji i stowarzyszeń wolnościowych. Stowarzyszenie reprezentowała Joanna Suchan-Konieczny, koordynator podkarpacki. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/07/13/pismo-w-obronie-doktor-agaty-osiniak/
 1. 4.07.2022r. – opublikowano informację o przygotowaniu pisma interwencyjnego na Jasną Górę  z sugestią sprostowania (w Klasztorze Jasnogórskim dzieci zaśpiewały „Czerwoną Kalinę”) – adresowanego w dniu 26.06.br. do przeora Jasnej Góry Ojca Samuela Pacholskiego, w załączniku rys historyczny „Czerwonej Kaliny” przygotowany przez Marzenę Olkowską. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/07/04/zamieszanie-z-czerwona-kalina/

CZERWIEC 2022

 • 27.06.2022r. – opublikowano informację, iżprzedstawiciele naszego Stowarzyszenia wzięli udział w manifestacji Ogólnopolskiego Protestu Kredytobiorców, która odbyła się w dniu  25.06.2022r. pod Kancelarią Premiera Rady Ministrów. W naszym imieniu głos zabrał wiceprezes Jarosław Dąbrowski. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/06/27/protest-kredytobiorcow/
 • 13.06.2022r. – przedstawiono płytę Marty Wilczyńskiej i różnych działaczy organizacji wolnościowych – upamiętniającą jednego z wielkich wojowników o wolność Polski i Polaków – dr Zbigniewa Hałata. Na płycie znalazły się również podziękowania dla dr Zbigniewa Hałata od prezes naszego Stowarzyszenia: Agnieszki Pawlik-Regulskiej i wiceprezesa Jarka Dąbrowskiego. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/06/16/pamieci-dr-zbigniewa-halata/
 • 12.06.2022r. – opublikowano informację iż: w dniach 23-28 maja odbyło się w siedzibie WHO w Genewie 75. Światowe Zgromadzenie Zdrowia. Delegaci 194 krajów (w tym Polski) brali udział w obradach, dyskusjach i głosowaniach, które dotyczyły wielu tematów zdrowotnych, w tym planowanego „traktatu antypandemicznego” oraz poprawek do IHR, czyli Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/06/12/refleksje-po-75-swiatowym-zgromadzeniu-zdrowia-w-genewie/
 • 4.06.2022r. – VI Międzynarodowy Protest przeciw Przymusowi Szczepień, Warszawa, stoisko – Dorota Rodziewicz, Renata Janik, Iwona Janiszewska-Skup, przemawiał Jarosław Dąbrowski i Andrzej Michniewicz. Link: https://youtu.be/kpioEP9Hhso

MAJ 2022

 • 31.05.2022r. – opublikowano informację, iż w dniu 30 maja br. w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym osoby podejrzane o zakażenie małpią ospą, której przypadków jeszcze w Polsce nie odnotowano, podlegają 21-dniowej kwarantannie oraz hospitalizacji. Epidemiolodzy są zaskoczeni, lekarze zdezorientowani. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/05/31/kolejna-pandemia-przed-nami/
 • 24.05.2022r. – akcja roznoszenia spersonalizowanych pism do posłów i senatorów. Pisma przygotowane zostały przez mec. Katarzynę Tarnawę-Gwóźdż, a podpisane przez 30 organizacji, m. in. nasze Stowarzyszenie, które wzięło na siebie przygotowanie pism oraz dostarczenie do skrzynek podawczych w Sejmie i Senacie. Sprzeciw wobec IHR został wysłany do europosłów. Jest to sprzeciw wobec zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych 2005 (IHR), które procedowano na 75. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia WHO. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/05/26/piszemy-pisma-wysylamy-maile/
 • 20.05.2022r. – interwencja posła Grzegorza Brauna w sprawie próby wyłączenia sali gimnastycznej z użytkowania na rzecz adaptacji w celu przyjęcia gości z Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie, gmina Krzyżanowice. Dyrektor szkoły, Anna Kubica – członkini naszego Stowarzyszenia, nie zgodziła się na wyłączenie sali gimnastycznej z użytkowania szkoły i z tego powodu otrzymała naganę do akt od swojego pracodawcy. Po interwencji odbyła się konferencja prasowa. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/05/21/interwencja-poselska-z-udzialem-posla-grzegorza-brauna/
 • 16.05.2022r. – opublikowano informację, iż dniu 13 maja 2022 r. od godz. 18.00 do 21.00 na Placu Zamkowym w Warszawie odbyło się wydarzenie „W kręgu prawdy – świat bez WHO” – który poprowadziła Dorota Rodziewicz. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/05/16/2052/

KWIECIEŃ 2022

 • 22.04.2022r. – w Warszawie odbyła się współorganizowana przez nasze Stowarzyszenie konferencja prasowa na temat traktatu antypandemicznego  WHO, w której udział wzięli: prezes Agnieszka Pawlik-Regulska, mec. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, Justyna Sucha prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „StopNop”, dr Dorota Sienkiewicz, prezes PSNLiN, por. Jakub Kuśpit, prezes Stowarzyszenia „Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń”, prof. Ryszard Zajączkowski (PSNLiN), dr Emilia Sykut- Domańska (PSNLiN), Paweł Dankiewicz ze Stowarzyszenia Nowa Polska ponad Podziałami. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/04/24/protest-nie-dla-who/

MARZEC 2022

 • 30.03.2022r. – odbyło się spotkanie z wiceministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim, w którym udział wzięli: prezes Agnieszka Pawlik-Regulska, wiceprezes Jarosław Dąbrowski, koordynator śląski Grażyna Lubszczyk. Poruszone zostały następujące kwestie: nauka zdalna, sprawa Małgorzaty Chodkowskiej w KO w Lublinie, kwestia egzaminu ósmoklasisty i maturalnego dla Ukraińców, brak zachowania równowagi w eksponowaniu flag ukraińskich w szkołach, błędy i manipulacja w materiałach ORE dotyczących szczepień oraz odbiurokratyzowanie szkół. Zostały złożone odnośne pisma w tych sprawach. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/04/03/spotkanie-z-wiceministrem-dariuszem-piontkowskim/
 • 28.03.2022r. – pod Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyła się konferencja prasowa i pikieta przygotowana przez nasze Stowarzyszenie w związku ze sprawą dyscyplinarną naszej członkini Małgorzaty Chodkowskiej, którą rzecznik dyscyplinarny chce zwolnić z pracy za odmowę noszenia maski. Obecni byli: prezes Agnieszka Pawlik-Regulska, organizator pikiety koordynator lubelski naszego Stowarzyszenia Andrzej Michniewicz, mec. Michał Molenda, wiceprzewodniczący NZZ „Wolnośc i Godność”, prof. Ryszard Zajączkowski z PSNLiN, prof. Mirosław Piotrowski z C-19, por. Jakub Kuśpit z „Bronimy Munduru”, Bogusław Domański z Konfederacji Korony Polskiej, Adam Kania z Fundacji „Polskie Veto”,  Joanna Suchan-Konieczny – koordynatorka województwa podkarpackiego naszego Stowarzyszenia. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/03/28/nasz-protest-w-lublinie-pod-kuratorium-oswiaty/
 • 15 marca 2022r. – Stowarzyszenie wysłało wniosek o udzielenie informacji publicznej o liczbie przyjętych uczniów z Ukrainy oraz przewidywanych rozwiązaniach do wszystkich kuratoriów oświaty. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/nasze-dzialania/listy-i-apele/https://nauczycieledlawolnosci.pl/nasze-dzialania/listy-i-apele/
 • 13.03.2022r. – w Bydgoszczy, 27 marca w Poznaniu i 3 kwietnia w Gorlicach w imieniu naszego Stowarzyszenia Karol Dziuba – koordynator województwa kujawsko-pomorskiego wygłosił prelekcję pt. „Wpływ nauczania zdalnego na zdrowie” podczas konferencji „Zdrowie to wolność”. Link: https://youtu.be/fvuLtev9T6w?si=WqVB6UnB7V5V1jfh
 • 7.03.2022r. – w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie odbyło się spotkanie z wicekuratorem podkarpackim panem Stanisławem Fundakowskim. Rozmowa, w której uczestniczyła nasza koleżanka Joanna Suchan-Konieczny dotyczyła wielu aspektów, m.in.: zdalnego nauczania, reżimu sanitarnego w szkołach oraz obecnej sytuacji związanej z przybywającymi do szkół dziećmi z Ukrainy. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/03/08/spotkania-w-kuratoriach-oswiaty/
 • 3.03.2022r. – w Kuratorium Oświaty w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli rodziców, stowarzyszeń oraz fundacji z kuratorem i v-ce kuratorem województwa śląskiego, w którym brały udział przedstawicielki naszego Stowarzyszenia: Anna Kubica, Grażyna Lubszczyk (koordynator śląski) i Sylwia Surdel. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/03/08/spotkania-w-kuratoriach-oswiaty/

LUTY 2022

 • 2.02.2022r. – wywiad dla PL1.TV w programie pt. „Mamo, jak tak wygląda życie, to ja nie chcę żyć”. Udział wzięli: prezes Stowarzyszenia „Nauczyciele dla Wolności” Agnieszka Pawlik-Regulska oraz wiceprezes Jarosław Dąbrowski. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/o-nas-2/my-w-mediach/
 • 1.02.2022r. -wywiad prezes Stowarzyszenia „Nauczyciele dla Wolności” Agnieszki Pawlik-Regulskiej. SZOK! Dziecko mówi: „nie chcę żyć”! Nauka zdalna NISZCZY ŻYCIE dzieci! Jaka jest prawda? PCh24TV, Polonia Christiana. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/o-nas-2/my-w-mediach/
 • 1.02.2022r. – wypowiedź prezes Stowarzyszenia Agnieszki Pawlik-Regulskiej przed Kancelarią Prezydenta. Został złożony obywatelski apel-przeciw segregacji sanitarnej w formie podpisów (ponad 130 tys. podpisów Polek i Polaków). Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/o-nas-2/my-w-mediach/

STYCZEŃ 2022

 • 29.01.2022r. – Złożenie Oświadczenia w sprawie udziału członków naszego Stowarzyszenia w proteście w Bydgoszczy, organizowanego przez Bydgoskich Kamratów Rodaków  – zdecydowane odcięcie się naszego Stowarzyszenia od słów występującego tam p. Wojciecha Olszańskiego. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/01/29/oswiadczenie/
 • 27.01.2022 r. – opublikowano informację o spotkaniu prezes Agnieszki Pawlik-Regulskiej i członka Zarządu Anny Stefańskiej z ministrem prof. Przemysławem Czarnkiem w dniu 26.01.2022r.  Rozmowa dotyczyła absurdów kwarantann, dramatycznej szkodliwości nauczania zdalnego dla uczniów (depresje, izolacja, uzależnienia, podziały), oraz negatywnych skutków segregacji sanitarnej. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/01/27/spotkanie-z-ministrem-przemyslawem-czarnkiem/
 • 22.01.2022r. – Stowarzyszenie otrzymało informację z Biura Poselskiego Pawła Szramki w Brodnicy, że nasza akcja „roznoszenia listów do biur poselskich”, w sprawie sytuacji w placówkach oświatowych związanej z panedmią COVID-19, przyniosła efekt w postaci interpelacji poselskiej nr 30564 złożonej do Ministra Edukacji i Nauki. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/01/22/nasz-maly-sukces/
 • 5.01.2022r. – protest pod Sejmem w Warszawie – Segregacja sanitarna w szkołach! Mamy dość! Udział wzięli: Grażyna Lubszczyk oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczycieli dla Wolności”. Link: https://nauczycieledlawolnosci.pl/o-nas-2/my-w-mediach/

Opracowanie: Zdzisława Piasecka