Cele

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” powstało w związku z aktualną sytuacją społeczną i decyzjami podejmowanymi przez MEiN i MZ, które budzą nasz zdecydowany sprzeciw!

Nasze cele to:

 1. propagowanie ochrony wolności oraz praw człowieka i obywatela, a w szczególności nauczycieli i pracowników oświaty oraz dzieci i młodzieży, a także ich rodziców i opiekunów prawnych, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i umowami międzynarodowymi;
 2. krzewienie wartości patriotycznych, narodowych i zgodnych z tradycyjnym modelem wychowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 3. kształtowanie etosu odważnego nauczyciela wolnego od wszelkich nacisków i myślącego krytycznie, mającego poczucie własnej godności i wartości, profesjonalnie realizującego swoje zadania, a także budowanie autorytetu zawodu nauczyciela i propagowanie wspomnianego powyżej etosu nauczyciela w społeczeństwie;
 4. tworzenie przestrzeni do swobodnego dialogu na tematy dotyczące różnych aspektów edukacji;
 5. propagowanie postawy wyrażającej ducha poszanowania prawa do życia, pełni rozwoju osobowości i wyznania każdego człowieka;

Jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym wpisanym do ewidencji przez warszawski ratusz pod nr 809:

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/AO/Wydzialy/AO_I/default.htm

Nasz regulamin można pobrać tutaj: regulamin

zalacznik-nr-1_regulamin-ndw_ost

Jeśli chcesz dołączyć do naszego Stowarzyszenia:

 1. Zapoznaj się z naszym Regulaminem:
  zalacznik-nr-1_regulamin-ndw_ost
 2. Wydrukuj i wypełnij deklaracje
  deklaracja-przystapienia-i-rodo_ndw
 3. Wyślij wypełnioną deklarację na adres: Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” ul. Lindleya 16 02-013 Warszawa
 4. Czekaj na informację od nas o przyjęcie Cię w poczet członków Stowarzyszenia.

  Wesprzyj nas na zrzutka.pl

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” z siedzibą w Warszawie.

nr konta bankowego 08 1140 2004 0000 3802 8208 5042