Zespoły stowarzyszeniowe

  • Zespół do spraw pisania pism  – zajmuje się zbieraniem informacji i przygotowywaniem różnych pism i wniosków, które następnie po zatwierdzeniu przez zarząd wysyłane są do kuratoriów i różnych instytucji czy składane w MEiN . Każde pióro i każda głowa się przyda!!! Koordynator: Grażyna Lubszczyk
  • „Dobrostan” – zespół do spraw poprawy funkcjonowania dzieci w sferze psychicznej i fizycznej – Zespół działający na rzecz poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży w sferze psychicznej i fizycznej, w tym przeciwdziałania negatywnym skutkom rozwiązań systemowych na ich zdrowie i kondycję (np. nauka zdalna). Zespół opracowuje propozycje metodyczne i profilaktyczne wspomagające kadrę pedagogiczną w pracy z uczniami. W skład zespołu wchodzą członkowie naszego Stowarzyszenia oraz Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Zapraszamy do współpracy psychologów, terapeutów, lekarzy i nauczycieli zainteresowanych tematem – zarówno z naszego Stowarzyszenia, jak i partnerów społecznych. Koordynator: Renata Janik
  • Zespół dotyczący Edukacji Włączającej. Zajmuje się działaniami dążącymi dozatrzymania edukacji włączającej – akcjami informacyjnymi dla rodziców i nauczycieli. Współpracuje ze środowiskiem rodziców, psychologami i pedagogami oraz z organizacjami, które bronią polską szkołę przed upadkiem. Informuje o zagrożeniach związanych z Edukacją Włączającą oraz jej skutkach dla kształcenia ogólnodostępnego. Koordynator: Hanna Farenholc-Olesiuk
  • Zespół do spraw nadużyć w szkołach w związku z przyjmowaniem Ukraińców – zespół Ukraina- nadużycia w oświacie i kulturze analizuje dokumenty prawne, które się pojawiają odnośnie obywateli Ukrainy, przygotowuje pisma do kuratoriów, dyrektorów szkół, urzędów odnośnie np. barw narodowych, regulacji dotyczących funkcjonowania ukraińskich uczniów. Koordynator: Agnieszka Wołodźko
  • Zespół „NIE dla WHO” – Grupa NIE dla WHO prowadzi działania uświadamiające dotyczące istoty organizacji takich jak WHO, ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne, źródeł ich finansowania, sylwetek osób stojących za tymi organizacjami oraz zagrożeń wynikających z międzynarodowych instrumentów prawnych takich jak „traktat antypandemiczny” oraz poprawki w IHR (International Health Regulations) – Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych.  Zapisy w tych umowach międzynarodowych bezpośrednio zagrażają suwerenności Polski, wolności słowa oraz godności, wolności  podstawowym prawom każdego z nas. Koordynator: Dorota Rodziewicz
  • Zespół dotyczący edukacji seksualnej. Obszarem działania zespołu jest reagowanie na wszelkiego rodzaju próby lub działania zmierzające do demoralizacji i seksualizacji dzieci. W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży i ich psychofizyczny rozwój interweniujemy pisząc pisma do instytucji i urzędów państwowych. Również prowadzimy działania uświadamiające. Koordynator: Katarzyna Marek
  • Zespół do spraw tłumaczeń. Zespół do spraw tłumaczeń zajmuje się tłumaczeniami różnych tekstów w zależności od zapotrzebowania stowarzyszenia lub innych organizacji wolnościowych. Zrzesza nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego oraz zaprzyjaźnione osoby. Tłumaczymy teksty pisane, ale także wypowiedzi, dialogi, czy krótkie filmy. Ponadto nagrywamy własne wypowiedzi, które prezentujemy podczas wysłuchań publicznych w różnych światowych organizacjach takich jak np. WHO. Utrzymujemy również kontakty zagraniczne z nauczycielami z innych krajów w celu uzyskania informacji np. na temat edukacji włączającej. Koordynator: Joanna Suchan-Konieczny
  • Zespół do spraw monitorowania stron rządowych i parlamentarnych. Iwona Januszewska-Skup

Serdecznie zapraszamy Was Drodzy Członkowie Stowarzyszenia do dołączania się do w/w zespołów.

Można zgłaszać się na kontakt: g.lubszczyk@nauczycieledlawolnosci.pl