Spotkanie mazowieckiej grupy regionalnej.

W sobotę 29.01.2022r. w restauracji Awangarda w Warszawie spotkali się członkowie naszego Stowarzyszenia z regionu Mazowsza. Organizatorką była koordynator wojewódzka Pani Izabela Korszla. Frekwencja dopisała, przyszło 31 osób. Zebrani zostali w pierwszej kolejności zapoznani z działaniami Zarządu i członków Stowarzyszenia z ostatniego miesiąca. Istotne były podziękowania dla wszystkich, którzy wzięli udział w wysłuchaniach publicznych przy Komisji Zdrowia z 05.01.2022r. w sprawie procedowania projektu ustawy 1846. Członek Stowarzyszenia Pani Teresa Drapińska przedstawiła swój pomysł zebrania i wydania książki o przypadkach dyskryminacji i segregacji sanitarnej w szkołach województwa mazowieckiego. Następnie trener komunikacji Pani Renata Janik w ramach wsparcia członków Stowarzyszenia udzieliła cennych wskazówek, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami mobbingu, przymusu, krytyki w miejscach pracy. Na koniec zebrania pojawiły się głosy dotyczące potrzeby zorganizowania debaty publicznej nad kształtem edukacji w czasie pandemii, ale również nad przyszłością systemu oświaty w Polsce.