Wspieramy naszego kolegę

Dnia 20 czerwca  Sąd Apelacyjny w Lublinie uniewinnił naszego kolegę Andrzeja Michniewicza, który odwołał się od nałożonej na niego kary: nagany z ostrzeżeniem za domaganie się decyzji o wysłaniu na kwarantannę na piśmie. Cieszymy się, że prawda zwyciężyła!  Dnia 9 lipca odbędzie kolejna rozprawa, w której Andrzej będzie domagał się odwołania niesprawiedliwej decyzji Komisji Odwoławczej dla Nauczycieli przy MEN, która nałożyła na niego karę zwolnienia z pracy za to, że w czasie nauczania zdalnego jako wuefista zaproponował uczniom i ich rodzicom, aby w ramach zdalnej lekcji wychowania fizycznego dzieci za wiedzą i zgodą rodziców poszły na spacer. Mamy nadzieję, że i tym razem zwycięży prawda i zdrowy rozsądek. Bądźmy z Andrzejem w Lublinie!