I Zjazd KROPS-u

W minioną niedzielę (24.06.2024) odbył się w Warszawie pierwszy zjazd członków Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły, w którym udział wzięli przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, a które współprowadziła prezes Agnieszka Pawlik-Regulska. Rozmawialiśmy o stanie polskiej oświaty, wypracowaliśmy strategię działania i nakreśliliśmy priorytety na najbliższe tygodnie. Spotkanie miało charakter owocnej dyskusji i dało możliwość zacieśnienia współpracy między organizacjami, wymiany doświadczeń, formułowania twórczych wniosków. Wszystkim przybyłym z różnych zakątków Polski serdecznie dziękujemy!