W sprawie całkowitego zwolnienia dzieci ukraińskich z rekrutacji do szkół średnich – odpowiedź

Wysłaliśmy do premiera, ministra edukacji oraz liderek i liderów partii politycznych naszą odpowiedź na wysłane do nich pismo wielu sygnatariuszy (m. in. ZNP, Protest z Wykrzyknikiem, Komitet Obrony Edukacji), którzy domagali się, by uczniowie z Ukrainy byli przyjmowani do szkół średnich bez egzaminu ósmoklasisty. Uważamy, że takie rozwiązanie absolutnie nie powinno zaistnieć i na szczęście nie zostało wdrożone. 

pismo-odpowiedź

Kolejna pandemia przed nami…

Dnia 30 maja w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym osoby podejrzane o zakażenie małpią ospą, której przypadków jeszcze w Polsce nie odnotowano, podlegają 21-dniowej kwarantannie oraz hospitalizacji. Epidemiolodzy są zaskoczeni, lekarze zdezorientowani: 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/8428719,malpia-ospa-przymus-leczenia-szpital.html

Czyżby szykowano nam kolejną pandemię? Wrócą maski i lockdowny oraz pomysly przymusowych szczepień…? Wiele wskazuje na to, że niestety może to być bardzo prawdopodobny scenariusz. W marcu 2021 roku zostały przeprowadzone przez Nucklear Threat Initiative (NTI) i Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa ćwiczenia symulacyjne ukazujące gotowość świata na kolejną pandemię. Scenariusz ćwiczeń przedstawiał śmiertelną, globalną pandemię z udziałem niezwykłego wirusa ospy małpiej, który pojawił się w fikcyjnym kraju Brinia i rozprzestrzenił na całym świecie w ciągu 18 miesięcy, powodując 3 miliardy zachorowań i 270 milionów zgonów na całym świecie. Co ciekawe wybuch epidemii został podany na 5 czerwca. Rozporządzenie dotyczące małpiej ospy już gotowe, szczepionki również….

Dokładne omówienie wspomnianej symulacji wraz z wnioskami znajduje się na stronie Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców: https://psnlin.pl/artykuly,jaki-bedzie-rozwoj-plandemii-malpiej-ospy,25,231.html

źródło: https://www.cnbc.com/2022/05/30/monkeypox-who-says-there-is-a-window-of-opportunity-to-limit-outbreak.html

Bronimy nauczyciela Andrzeja Michniewicza

W najbliższy czwartek będziemy w Lublinie wspierać naszego kolegę Andrzeja Michniewicza, który ma sprawę dyscyplinarną za to, że zamiast udawać prowadzenie lekcji wychowania fizycznego wysłał rodzicom i opiekunom informację, żeby w ramach zajęć lekcyjnych w-f dzieci pod opieką opiekunów wyszły na spacer, a jeśli nie jest to możliwe odpoczęły w inny sposób od komputera. Okazuje się, że dla rzeczniczki dyscyplinarnej przy wojewodzie lubelskim Marzenny Grzeszczyk oraz kuratora oświaty w Lublinie Teresy Misiuk jest to tak wielkie wykroczenie, że należy Andrzeja ukarać naganą z ostrzeżeniem. Uważamy, że jest to absurdalny zarzut, dlatego w czwartek 2 czerwca o godz. 9:15 pod Kuratorium Oświaty w Lublinie przy ul. 3 Maja 6 robimy konferencję prasową przed postępowaniem dyscyplinarnym, które Andrzej Michniewicz ma w kuratorium o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy i prosimy o wsparcie dla naszego mądrego i odważnego kolegi, który dba o zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci.

Piszemy pisma, wysyłamy maile!

W środę (24.05.2022) zanieśliśmy spersonalizowane pisma do posłów i senatorów przygotowane przez mec. Katarzynę Tarnawę-Gwóźdż, a podpisane przez 30 organizacji, m. in. nasze Stowarzyszenie, które wzięło na siebie przygotowanie pism do zaniesienia do skrzynek podawczych w Sejmie i Senacie i ich dostarczenie. Sprzeciw wobec IHR został wysłany do europosłów. Jest to sprzeciw wobec zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych 2005 (IHR), które są aktualnie procedowane na 75. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia WHO. Pismo to przez mec. Tarnawę-Gwóźdź zostało również wysłane do premiera Morawieckiego, min. Niedzielskiego, min. Ziobry  oraz Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. W formie elektronicznej pisma zostały również wysłane przez nasze Stowarzyszenie do polskich delegatów na wspomniany zjazd: Ewy Nowackiej, zastępcy dyrektora biura wspópracy międzynarodowej MZ (biuro-wm@mz.gov.pl), Zbigniewa Czecha (genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl,Twitter: @PLMissionGeneva), Grzegorza Juszczyka, MPH, (dyrektor@pzh.gov.pl),Łukasza Różyckiego, zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze ONZ w Genewie, (lukasz.rozycki@msz.gov.pl),Łukasza Kruka, II sekretarza, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), (lukasz.kruk@msz.gov.pl), Magdaleny Bartnik-Jaszewskiej, dyrektora Biura MZ (biuro-bm@mz.gov.pl).

Zachęcamy wszystkich do pisania maili do wspomnianych powyżej osób i wyrażania swojego sprzeciwu wobec proponowanych zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych. Zalejmy ich naszym oburzeniem! Sprzeciw społeczny