Pikieta pod Kuratorium Oświaty w Katowicach

W dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:00 obyła się pikieta pod Śląskim Kuratorium Oświaty w sprawie edukacji włączającej/inkluzyjnej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” przy współpracy grupy Wolni Orzesze, Fundacja Polskie VETO. W ramach współpracy głos wyrazili przedstawiciele Ruchu Ochrony Szkoły – Magdalena Czarnik, Fundacja Nowe Spektrum – Grzegorz Płaczek oraz Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność – Adam Kania. Dziękujemy za udział wszystkim pozostałym organizacjom i uczestnikom pikiety!

Więcej: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2023/04/23/pikieta-mowimy-stop-edukacji-wlaczajacej/

Omówienie zagrożeń wynikających z wprowadzania edukacji włączającej

W dniu 13 kwietnia 2023 roku spotkaliśmy się w Urzędzie Miasta Orzesze z Burmistrzem Panem Mirosławem Blaskim oraz z z-cą Burmistrza Miasta Panią Sylwią Krawczyk.
Celem spotkania było omówienie zagrożeń wynikających z wprowadzania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do szkół i przedszkoli edukacji włączającej. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci organizacji: Grupa Wolni Orzesze reprezentowana przez Katarzynę Marek i Katarzynę Malek, Fundacja Polskie Veto oraz Niezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność w osobie Adama Kani. W imieniu stowarzyszenia głos zabrała wiceprezes Grażyna Lubszczyk.

stanowiska i oświadczenia: https://nauczycieledlawolnosci.pl/dzialania-innych-organizacji/

WHO – groźne poprawki IHR – wysyłamy pisma do MZ i MSZ

Polacy nie są rzetelnie informowani o zagrożeniach wynikających z  procedowanych przez WHO (World Health Organization) – Światową Organizację Zdrowia –  dwóch instrumentach prawa międzynarodowego. Są to poprawki w IHR (International Health Regulations) Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych i stanowiącego ich uzupełnienie „globalnego traktatu antypandemicznego”.

Propozycje poprawek zostały opublikowane 6 lutego bieżącego roku. Zostały zgłoszone do Światowej Organizacji Zdrowia przez trzynaście państw członkowskich. Polska jest reprezentowana przez Czechy jako reprezentanta Unii Europejskiej.

Alarmujący jest fakt, że wprowadzenie zmian do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotynych (IHR) nie wymaga ratyfikacji. Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne są obowiązującym  w Polsce prawem międzynarodowym, a procedowane „poprawki” będą nas dotyczyły natychmiast po ich zatwierdzeniu. W intensywnie i w większości tajnie procedowanych poprawkach, jest między innymi próba wykreślenia wymogu „poszanowania godności, praw człowieka oraz fundamentalnych wolności”. Jest to propozycja zgłoszona przez Indie. Propozycję tej zmiany w obowiązujących przepisach prawa międzynarodowego samą w sobie należy nazwać zamachem na  niezbywalne prawa i godność każdego z nas.

Drugą kontrowersyjną propozycję zgłosiła Unia Europejska. Propozycja poprawki dotyczy wprowadzenia cyfrowych certyfikatów zdrowotnych, które, pod pretekstem zagwarantowania nam bezpieczeństwa podróżowania, mogłyby ograniczać nasze prawo do przemieszczania się. Równie alarmującą propozycję zmiany zaproponowało USA. Polega ona na zamiarze scentralizowania władzy w zarządzaniu ewentualnym kryzysem zdrowotnym w jednych rękach – dyrektora generalnego WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa. Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia mógłby w takiej sytuacji podejmować decyzje jednoosobowo.

Warto podkreślić, że w październiku 2022 r. w Indonezji miał miejsce szczyt państw G20. Po tym spotkaniu został podpisany dokument – porozumienie, w którym członkowie tej grupy wyrazili chęć współpracy w zakresie tworzenia zaufanych, globalnych, cyfrowych sieci zdrowotnych, twierdząc że zapewniłoby to płynność podróżowania. W porozumieniu zakłada się, że nie trzeba byłoby zatrzymywać ruchu podróżujących, wystarczyłoby zatrzymać ludzi nieposiadających certyfikatów. W tym oświadczeniu Grupa G20 wyraża wolę, aby porozumienie to było zalegalizowane w maju tego roku podczas 76. Zgromadzenia Zdrowia WHO. Odpowiedzią na to porozumienie jest zgłoszona przez USA kontrowersyjna poprawka.

Wśród poprawek znalazła się również propozycja cenzury informacji pod hasłem walki z niebezpieczną „infodemią”.

Umowy Światowej Organizacji Zdrowia krytykuje wiele osób. Jedną z nich jest profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Illinois Francis Boyle. Według profesora „dokumenty utworzyłyby ogólnoświatowe państwo policji medycznej pod kontrolą WHO, a w szczególności dyrektora generalnego Tedrosa Ghebreyesusa”.

Po doświadczeniu dyktatury sanitarnej wprowadzonej w ostatnich latach pod pretekstem pandemii covid-19, za którą kryje się wiele już udowodnionych manipulacji i interesów globalnych koncernów, nie możemy tych umów lekceważyć. Sprawa dotyczy przyszłości naszej, naszych bliskich oraz przyszłych pokoleń. Czy takiego świata chcemy??? Biorąc pod uwagę raporty Instytutu Hopkinsa znanego z organizowania takich eventów jak Event 201, które „przewidują” dla nas kolejne pandemie na rok 2025 tuż po planowanym podpisaniu stanowiącego uzupełnienie do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotynych WHO CA+, czyli potocznie zwanego „traktatu antypandemicznego”, ustalenia te powinniśmy potraktować bardzo poważnie. Wystąpienie ze Światowej Organizacji Zdrowia nie ma jeszcze precedensu, ale nie znaczy to że Polska nie powinna być pierwsza. Funkcjonowanie w tej skompromitowanej organizacji jest zagrożeniem dla polskiego interesu stanu. Zatrzymanie wprowadzenia poprawek w IHR, „traktatu antypandemicznego” oraz wyjście z WHO powinno mieć najwyższy priorytet ważności. ̣̣

W imieniu naszego Stowarzyszenia zostały wysłane dwa pisma w trybie wniosku o dostęp do informacji publicznej adresowane do Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Zagranicznych, w których między innymi zadajemy pytanie o plany dotyczące debaty odkrywającej temat zagrożeń wynikających z tych dwóch instrumentów prawa międzynarodowego. Wszyscy powinniśmy żądać rzetelnej informacji w mediach głównego nurtu dotyczącej finansowania WHO, konfliktu interesów oraz zagrożeń procedowanych umów. Zagrożenia te dotyczą spraw najwyższej wagi, takich jak wolność słowa, prawa człowieka, suwerenność naszego kraju. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie dlaczego nie słyszymy alarmu instytucji i organizacji odpowiedzialnych za obronę praw człowieka.

Polecamy serdecznie wywiad z dr Emilią Sykut-Domańską (PSNLIN) w telewizji Polonico: https://polonico.tv/?id=videos/ANIRA/Emilia_Sykut_720.mp4

Zagrożenia Edukacji Włączającej

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, w którym odnosimy się do zwodniczych haseł przyświecających edukacji włączającej i przestrzegamy przed jej fatalnymi skutkami, które już obserwujemy w szkołach. Promocji tej pseudoedukacji poświęcona jest strona „Edukacja w zasięgu ręki” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pięknie brzmiącymi hasłami promuje się nowy model nauczania. Czyżby edukacja włączająca to przyszłość polskiej edukacji?

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami na stronie:

https://ruchochronyszkoly.pl/category/zagrozenia-szkoly/edukacja-wlaczajaca/

Mówimy stop Edukacji Włączającej!

W dniu 24.03 2023r. przed gmachem Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja prasowa pt. “Ideologia włączająca niszczy polską oświatę” zorganizowana przez Ruch Ochrony Szkoły.

W imieniu naszego Stowarzyszenia głos zabrała Iwona Januszewska-Skup. Relację można zobaczyć na stronach: https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun/videos/3434387790214863/?locale=pl_PL.

Protest został zauważony przez przedstawiciela UNICEF – więcej na ten temat możemy przeczytać na https://ruchochronyszkoly.pl/…/nasz-protest-zauwazony…/

Transmisja z Konferencji zorganizowanej w gmachu UW przez MEiN przy udziale UNICEF pod nazwą “Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji”:

Popieramy apel-oświadczenie ruchu ROS:

Ministerstwo Edukacji i Rzecznik Praw Dziecka odpowiadają na nasz apel. Presja ma sens!

– Rzecznik Praw Dziecka reaguje na treści demoralizujące dzieci kierując pismo do Prezesa Zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

MEiN zgłasza nasze zarzuty wydawnictwom podręczników, co będzie skutkować usuwaniem kontrowersyjnych linków-stron internetowych z podręcznika.

Znany telefon zaufania funkcjonujący również jako wsparcie-strona internetowa dla uczniów www.116111.pl promuje działalność organizacji, które – zamiast chronić dzieci to je deprawują! Podjęliśmy wiele działań aby naświetlić problem. Jako stowarzyszenie wysłaliśmy petycję do MEiN oraz nagraliśmy materiał filmowy dokumentujący nadużycia. Do współpracy dołączyła Katarzyna Marek, reprezentantka grupy Wolni Orzesze i obecnie członek naszego stowarzyszenia. Wysłała dziesiątki pism do różnych instytucji państwowych zgłaszając problem. Razem z wiceprezes stowarzyszenia Grażyną Lubszczyk nagłośniły temat seksualizacji dzieci uczestnicząc w spotkaniu live u Adama Kani – Fundacja Polskie VETO. Dalej walczymy z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za naruszenia w/w temacie a sprawa ma swój bieg w prokuraturze.

Odpowiedź MEiN

Odpowiedź Rzecznika Praw Dziecka

Nagranie jako załącznik do wysłanych pism:

link do powyższej transmisji https://fb.watch/jmYWX553eA/

Temat edukacji seksualnej został podjęty na konferencji:

W obronie wspaniałych lekarzy

Nasze stowarzyszenie wyraziło sprzeciw wobec bezpodstawnego osądzania lekarzy – 17 marca 2023 roku byliśmy obecni w Poznaniu w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej oraz na Marszu o Wolność. Naczelna Izba Lekarska chce ukarać za poglądy 114 lekarzy, w tym doktorów i profesorów, urządzając im zbiorowe, pokazowe procesy w Poznaniu, Gdańsku i we Wrocławiu. Głos w imieniu nauczycieli zabrały koordynator z wielkopolski Zdzisława Piasecka oraz wiceprezes stowarzyszenia Grażyna Lubszczyk

link do wydarzenia: https://fb.watch/jn4wpnLcZI/

całość nagrania: https://fb.watch/jn4HEnbq_B/

link do wydarzenia: https://fb.watch/jn4wpnLcZI/

Czy w sądzie znajdziemy sprawiedliwość?

W dniu 14 marca 2023 roku o godzinie 9:00 w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy odbyło się pierwsze posiedzenie w sprawie cywilnej przeciwko Sanepidowi oraz Dyrekcji szkoły, którzy dopuścili się nadużyć związanych z bezprawnym i bezpodstawnym kierowaniem na kwarantanny nauczyciela. Pozew złożył członek naszego stowarzyszenia z Bydgoszczy – Karol Dziuba. Zaplanowane są już dwa kolejne posiedzenia w tej sprawie. Już na początku do sprawy dołączyły trzy organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności”, Fundacja Polskie VetoNiezależny Związek Zawodowy Wolność i Godność. Bardzo dziękujemy za wsparcie Karola. W imieniu stowarzyszenia zabrała głos podczas konferencji wiceprezes Grażyna Lubszczyk. Zapraszamy do wysłuchania.

Link do fragmentu VI Poselskiej Komisji Śledczej z wypowiedzią Karola Dziuby: https://banbye.com/watch/v_tthC-54wpbze