Wyroki sądów potwierdzają nielegalność kwarantann nakładanych na nauczycieli

Nasze Stowarzyszenie od początku walczyło z nakładanymi w szkołach przez Sanepidy kwarantannami, w ramach zarządzonego przez władze: „stanu epidemii”. W toku licznych postępowań, z których część nadal się toczy, sądy wielokrotnie potwierdziły ich bezprawność. Prowadzone przez naszych członków sprawy zakończyły się, w przytłaczającej większości – wygranymi nauczycieli.

W dniu 2 czerwca 2023 r. zapadł kolejny wyrok, tym razem już Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II GSK 1304/22), potwierdzający nielegalność zastosowania takiego „aresztu domowego”, nałożonego w tym wypadku na nauczycielkę – członka Stowarzyszenia.

Niektórzy skutecznie przy tym dochodzą od Sanepidu odszkodowań za takie działania, jak np. nauczycielka, która  prawomocnie wygrała sprawę w Poznaniu (wyrok Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu z 4 kwietnia 2023 r. , o sygn. I C 858/22  – całość tu: https://orzeczenia.poznan-staremiasto.sr.gov.pl/content/$N/153510400000503_I_C_000858_2022_Uz_2023-04-04_001

Pikieta w Rzeszowie – Stop Edukacji Włączającej

W dniu 5.06.2023 r. przedstawiciele różnych organizacji, fundacji, nauczyciele i rodzice wyrazili swój sprzeciw przed Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeciwko planom dotyczącym edukacji włączającej. W imieniu stowarzyszenia głos zabrała wiceprezes Grażyna Lubszczyk.

https://rzeszow24.info/podkarpacie/pikieta-przeciwko-edukacji-wlaczajacej-w-rzeszowie-co-oznacza-ten-proces-dla-dzieci-zdjecia/ElT81O372gnQ9TSIYFsO

Wywiad w niezależnej telewizji PL1

Telefon zaufania dla dzieci. W linkach treści demoralizujące to tytuł wywiadu w telewizji PL1 z wiceprezes stowarzyszenia Grażyna Lubszczyk. To opowieść o kilkumiesięcznej walce z deprawacją dzieci i osiągniętych celach-sukcesie!

„Pomóżmy naszym dzieciom”

27 maja 2023 roku w Gliwicach odbyła się debata „Pomóżmy naszym dzieciom”, podczas której poruszone zostały tematy takie jak pandemia strachu i manipulacji, kondycja psychofizyczna dzieci i młodzieży, edukacja włączająca i płynące z niej zagrożenia. W imieniu stowarzyszenia wystąpiła w roli prelegenta Grażyna Lubszczyk.

źródło: https://polskieveto.pl/debata-pomozmy-naszym-dzieciom/

Relacja z pikiety w Krakowie

W dniu 31.05.2023 r. odbyła się pikieta pod krakowskim Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wiele organizacji wyraziło sprzeciw wobec wprowadzania do polskiego szkolnictwa Edukacji Włączającej. W imieniu naszego stowarzyszenia zabrała głos wiceprezes Grażyna Lubszczyk.

źródło: https://www.facebook.com/PolskieVeto

Po zakończeniu pikiety, złożyliśmy pisma – stanowiska na temat Edukacji Włączającej. Uczestnicy spotkali się z małopolską Kurator Oświaty panią Barbarą Nowak, aby porozmawiać i jednocześnie podziękować za wsparcie udzielane polskim dzieciom i rodzicom.

Kraków – zaproszenie na pikietę!

Chcemy wyrazić swój sprzeciw wdrażaniu Edukacji Włączającej podczas pikiety, która odbędzie się 31 maja br. o godzinie 12.00 pod Kuratorium Oświaty w Krakowie. Organizatorami pikiety są: Ruch Ochrony Szkoły, Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności” Fundacja „Polskie Veto”, Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność,” Małopolski Bunt, Ruch 16 Postulatów”. Zapraszamy wszystkich do wspierania tej inicjatywy. Chrońmy nasze dzieci przed złymi, nieprzemyślanymi decyzjami rządu! Chrońmy przed dewastacją polskiego systemu oświaty.
Zapraszamy również do obejrzenia i przekazywania materiału filmowego, w którym odnosimy się do zwodniczych haseł przyświecających edukacji włączającej i przestrzegamy przed jej fatalnymi skutkami, które już obserwujemy w szkołach: https://youtu.be/BbUFjHm3rrc

O pikiecie w Katowicach pisaliśmy tutaj: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2023/04/29/pikieta-pod-kuratorium-oswiaty-w-katowicach/