Konferencja oświatowa „Dokąd zmierza polska szkoła. Rozum czy emocje?”

Prezes naszego Stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska oraz inni nauczyciele ze Stowarzyszenia wezmą udział jako paneliści w konferencji oświatowej pt. „Dokąd zmierza polska szkoła. Rozum czy emocje?” organizowanej przez Ruch Ochrony Szkoły oraz Fundację Klubu Ronina pod patronatem  Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, która odbędzie się 12.12.2023 w godz. 10-14 w Warszawie w Centrum Prasowym SDP przy ul. Foksal 3/5. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wezmą udział w panelu „Edukacja włączająca z różnych perspektyw”, omawiając praktykę pracy z uczniami z orzeczeniami o niepełnosprawności w publicznych szkołach ogólnych.

Wstęp wolny. Zapraszamy. W załączeniu program konferencji.

10.00 – 10.05   Rozpoczęcie konferencji przez organizatorów
10.05   -10.15  Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak:  Słowo wstępne
10.15 – 10.35   Arkadiusz Stelmach, wiceprezes Stow. Ks. Piotra Skargi: Instrumenty globalnego zniewolenia – wokół raportu „Zrównoważony rozwój”
10.35 – 10.55 Kurator Małopolski Barbara Nowak: Katalog zmian planowanych w szkołach
10.55 – 11.25    Panel: Edukacja włączająca z różnych perspektyw. Udział biorą: Dyrektor Jerzy Walczak (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy), Agnieszka Pawlik-Regulska (polonistka), inni nauczyciele i rodzice – moderuje Hanna Dobrowolska, Ruch Ochrony Szkoły
11.25 – 11.45      Przerwa kawowa
11.45 – 12.05     Bartosz Kopczyński, wiceprezes Towarzystwa Wiedzy Społecznej w Toruniu: Problemy psychiczne młodzieży – cele fałszywych  narracji
12.05 – 12.25    Jolanta Dobrzyńska, ekspert oświatowy: Dokąd prowadzona jest polska szkoła?
12.25 – 12.55    Debata – wprowadzenie do debaty i wnioski: Józef Orzeł, prezes Fundacji Klubu Ronina
12.55 – 13.00      Podsumowanie konferencji: Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak
13.00  -14.00      Lunch


Prowadzenie: Hanna Dobrowolska, Transmisja on-line: blogpress.pl

Ogólnopolski protest przeciwko WHO

Dnia 1 grudnia 2023 r. uczestniczyliśmy w WIELKIM SPOŁECZNYM PROTEŚCIE PRZECIWKO WHO pod Ministerstwem Zdrowia w Warszawie, którego byliśmy współorganizatorem. To ostatni dzień, kiedy Polska mogła zgłosić swój sprzeciw do poprawek w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR 2005). Była to inicjatywa wielu organizacji społecznych, który wspólnie postanowili zorganizować to wydarzenie.

Współprowadzącą protestu była Zdzisława Piasecka – członek zarządu

Nasze stowarzyszenie reprezentowała Dorota Rodziewicz

Zatrzymajmy to!

Dorota Rodziewicz była gościem programu u Andiego Choińskiego:

Całość wywiadu:

Angielska wersja sprzeciwu – WHO

Zapraszamy do pobierania i wysyłania sprzeciwu wobec planowanych zmian w Traktacie Europejskim oraz Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

dokument do edycji WORD

Pismo w języku polskim:

częściowa lista europarlamentarzystów – (konserwatywnych)

mazaly.aguilar@europarl.europa.eu

larspatrick.berg@europarl.europa.eu

sergio.berlato@europarl.europa.eu

geert.bourgeois@europarl.europa.eu

jorge.buxadevillalba@europarl.europa.eu

elisabetta.deblasis@europarl.europa.eu

angel.dzhambazki@europarl.europa.eu

carlo.fidanza@europarl.europa.eu

pietro.fiocchi@europarl.europa.eu

emmanouilfragkos@gmail.com

chiara.gemma@europarl.europa.eu

teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu

michiel.hoogeveen@europarl.europa.eu

ladislav.ilcic@europarl.europa.eu

eugen.jurzyca@europarl.europa.eu

assita.kanko@europarl.europa.eu

peter.lundgren@europarl.europa.eu

giuseppe.milazzo@europarl.europa.eu

denis.nesci@europarl.europa.eu

johan.nissinen@europarl.europa.eu

margarita.delapisa@europarl.europa.eu

nicola.procaccini@europarl.europa.eu

rob.rooken@europarl.europa.eu

dorien.rookmaker@europarl.europa.eu

rob.roos@europarl.europa.eu

bert-jan.ruissen@europarl.europa.eu

pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu

andrey.slabakov@europarl.europa.eu

vincenzo.sofo@europarl.europa.eu

raffaele.stancanelli@europarl.europa.eu

cristian.terhes@europarl.europa.eu

hermann.tertsch@europarl.europa.eu

valdemar.tomasevski@europarl.europa.eu

evzen.tosenovsky@europarl.europa.eu

johan.vanovertveldt@europarl.europa.eu

alexandr.vondra@europarl.europa.eu

veronika.vrecionova@europarl.europa.eu

charlie.weimers@europarl.europa.eu

jan.zahradil@europarl.europa.eu

roberts.zile@europarl.europa.eu

Dorota Rodziewicz u red. Edyty Paradowskiej

Rozmowa w PL1TV u red. Edyty Paradowskiej – nasza koleżanka Dorota Rodziewicz przedstawia opracowane przez nas propozycje działań, które każdy może i powinien podjąć aby postawić tamę europejskiej, cyfrowej dyktaturze. Reforma traktatów europejskich, procedowane tajnie zmiany w międzynarodowym prawie zdrowotnym, projekt portfela cyfrowej tożsamości oraz pojawiający się na horyzoncie „pakt dla przyszłości” ONZ.

Wysłaliśmy pisma do polskich europarlamentarzystów w Brukseli

” … jako nauczyciele, wychowujący polskie dzieci i młodzież do umiłowania Ojczyzny, jesteśmy
głęboko zaniepokojeni planowanymi zmianami w Traktacie Europejskim oraz Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Już niedługo w rękach europarlamentarzystów zawiśnie los naszej Ojczyzny, dlatego prosimy o wysłuchanie naszego głosu, głosu polskich obywateli, nauczycieli i rodziców..”

listy można wysyłać na adres:

Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel