Nasz wniosek o zniesienie kwarantanny.

Dnia 9.02.2022 podczas konferencji prasowej min. Adam Niedzielski i min. Przemysław Czarnek zapowiedzieli powrót do nauki stacjonarnej od 21.02.2022. Cieszymy się, że uczniowie będą mogli powrócić do szkół, nie rozumiemy, dlaczego nie może się to dokonać od razu. Jeśli – jak mówi min. Niedzielski – jesteśmy po apogeum piątej fali, dzieciom i młodzieży powinno natychmiast zostać przywrócone należne im prawo do nauki stacjonarnej! Apelujemy do min. Przemysława Czarnka o przyspieszenie powrotu uczniów do placówek oświatowych.

Poważnie nas niepokoi fakt pojawienia się nowego rozporządzenia, w którym możliwość wprowadzenia nauki zdalnej została wydłużona do 31.12.2022. Czyżby rząd chciał dzieciom i młodzieży na jesieni znowu zafundować pseudonaukę? To byłoby skandaliczne w świetle wszystkich znanych już faktów i badań naukowych!

Z ulgą przyjęliśmy również informację o zniesieniu kwarantanny z powodu bliskiego kontaktu. O uciążliwości i niesprawiedliwości tego rozwiązania, które krzywdziło wyłącznie niezaszczepionych uczniów i nauczycieli, mówiliśmy podczas naszego spotkania z min. Czarnkiem dnia 26.01.2022. Złożyliśmy również w MEiN 3.02.2022 oficjalny wniosek dotyczący zniesienia kwarantann dla nauczycieli zakończony słowami: „Prosimy również o przemyślenie sensowności wysyłania na kwarantanny wyłącznie niezaszczepionych uczniów, skoro wszyscy: i zaszczepieni, i niezaszczepieni transmitują wirusa. Nie należy krzywdzić i dyskryminować żadnego dziecka”. Cieszymy się, że nasz głos został wysłuchany i że wysiłek nasz oraz wielu innych organizacji i środowisk wolnościowych przyniósł efekt. Poniżej treść naszego wniosku złożonego w kuratorium.Z aprobatą przyjmujemy również słowa szefa resortu oświaty, w których stanowczo opowiada się przeciwko obowiązkowi szczepień dla nauczycieli. Oczekujemy również, że jak najszybciej pojawią się wytyczne MEiN dla placówek oświatowych, w których zostanie wskazane, aby nie przymuszać uczniów ani pracowników do noszenia masek. Apelujemy, aby rekomendacje takie pojawiły się jak najszybciej, bowiem skutki dla psychiki i rozwoju emocjonalnego oraz zdrowia fizycznego, a także rozwoju mowy u młodszych dzieci  związane z zakrywaniem ust i nosa są bardzo negatywne, a niestety większość kuratorów i dyrektorów placówek oświatowych traktuje wytyczne płynące z ministerstwa jak obowiązujące prawo.

Agnieszka Pawlik-Regulska prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”