Głos wolnych nauczycieli na Harmonii Kosmosu

W dniach 23-26 czerwca 2022 r. w Torzymiu (woj. lubuskie) odbył się XIX Zlot Wolnych Ludzi zwany również Harmonią Kosmosu. Wydarzenie to rokrocznie jest organizowane przez Niezależną Telewizję (NTV) i jej twórcę Janusza Zagórskiego. Przez 4 dni na 6 scenach miały miejsce wystąpienia – wykłady, warsztaty, prelekcje, koncerty, zajęcia taneczne, happeningi, przedstawiano również ciekawe wolnościowe inicjatywy. Zakres tematyczny nawiązywał m.in. do: wolnej medycyny – niezależnej od dyktujących trendy koncernów farmaceutycznych, oceny oraz opinii dotyczących obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie, sytuacji naszego kraju w kontekście zagrożeń suwerenności, planów elit dotyczących globalnej kontroli i tzw. „pandemii” i tego, jak zjednoczyć się, aby do nich nie dopuścić, zajmowano się również przeciwdziałaniem eksperymentom medycznym, rozwojem osobistym i samoświadomością, a także badaniami nad zjawiskami kosmicznymi. Jedna scena była przeznaczona dla E-parlamentu społecznego promującego demokrację bezpośrednią w Polsce. Honorowym gościem podczas wydarzenia była Edyta Górniak.

Kto był?

Na zlocie obecne były stowarzyszenia i grupy, z którymi nasze Stowarzyszenie aktywnie współdziała, np. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „STOP-NOP” reprezentowane przez samą Justynę Sochę, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (m.in. dr Katarzyna Bross-Walderdorff, dr Hubert Czerniak, dr Tomasz Dorniak), mec. Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź czy Jakub Kuśpit – „Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń”.

Nasze Stowarzyszenie na Harmonii Kosmosu

Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”również było reprezentowane, choć dla nauczycieli termin wydarzenia nie był zbyt dogodny, gdyż zbiegł się z zakończeniem roku szkolnego. Dzięki uprzejmości mec. Katarzyny Tarnawy-Gwóźdź, która użyczyła  kilka minut ze swojego czasu, dnia 25 czerwca o godz. 13.00 wystąpiła na scenie głównej Renata Janik, która przedstawiła informacje o Stowarzyszeniu oraz o Apelu o Prawdę do Mediów. Występująca opowiedziała o działalności Stowarzyszenia – prezentowaniu stanowiska wolnych nauczycieli w pismach do premiera, ministra edukacji i posłów, działaniem w różnych sprawach lokalnych, o ochronie zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci nadwyrężonego podczas nauki zdalnej i lockdownów czy dyskryminacji sanitarnej, o udziale Stowarzyszenia w różnych inicjatywach na rzecz odzyskania wolności, współpracy partnerskiej ze środowiskami wolnościowymi oraz występowaniu w obronie poszkodowanych przez niesłuszne orzeczenia kuratoriów koleżanek i kolegów – m.in. Małgorzaty Chodkowskiej i Andrzeja Michniewicza.

„W Kręgu Prawdy – Świat bez WHO”

Renata opowiedziała również o wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie w dniu 13 maja br. na Placu Zamkowym w Warszawie „W Kręgu Prawdy – Świat bez WHO”. Streściła zawartość wysłanego do 839 ogólnopolskich rozgłośni radiowych i telewizyjnych Apelu o Prawdę do Mediów, podkreślając, że jest to apel do człowieka – dziennikarzy czy redaktorów, których zagrożenie utraty wolności dotyczy tak samo jak każdego innego obywatela. Na koniec występująca zaprosiła publiczność do wspólnego okrzyku „RAZEM – zatrzymamy to szaleństwo”!!!

Drugi raz Renata Janik wystąpiła również 25 czerwca o godz. 18.00 na scenie E-parlamentu, gdzie otrzymała trochę więcej czasu, aby szerzej opowiedzieć o działalności Stowarzyszenia i apelu do mediów.

Dziękujemy Mec. Katarzynie Tarnawie-Gwóźdź za udostępnienie kilku minut ze swojego cennego czasu na scenie głównej oraz Marcie Wilczyńskiej, która zaanonsowała przedstawicielkę Stowarzyszenia na scenie E-parlamentu.

Oprac. Renata Janik