Mówimy stop Edukacji Włączającej!

W dniu 24.03 2023r. przed gmachem Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja prasowa pt. “Ideologia włączająca niszczy polską oświatę” zorganizowana przez Ruch Ochrony Szkoły.

W imieniu naszego Stowarzyszenia głos zabrała Iwona Januszewska-Skup. Relację można zobaczyć na stronach: https://www.facebook.com/grzegorz.michal.braun/videos/3434387790214863/?locale=pl_PL.

Protest został zauważony przez przedstawiciela UNICEF – więcej na ten temat możemy przeczytać na https://ruchochronyszkoly.pl/…/nasz-protest-zauwazony…/

Transmisja z Konferencji zorganizowanej w gmachu UW przez MEiN przy udziale UNICEF pod nazwą “Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji”:

Popieramy apel-oświadczenie ruchu ROS: