Kraków – zaproszenie na pikietę!

Chcemy wyrazić swój sprzeciw wdrażaniu Edukacji Włączającej podczas pikiety, która odbędzie się 31 maja br. o godzinie 12.00 pod Kuratorium Oświaty w Krakowie. Organizatorami pikiety są: Ruch Ochrony Szkoły, Stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności” Fundacja „Polskie Veto”, Niezależny Związek Zawodowy „Wolność i Godność,” Małopolski Bunt, Ruch 16 Postulatów”. Zapraszamy wszystkich do wspierania tej inicjatywy. Chrońmy nasze dzieci przed złymi, nieprzemyślanymi decyzjami rządu! Chrońmy przed dewastacją polskiego systemu oświaty.
Zapraszamy również do obejrzenia i przekazywania materiału filmowego, w którym odnosimy się do zwodniczych haseł przyświecających edukacji włączającej i przestrzegamy przed jej fatalnymi skutkami, które już obserwujemy w szkołach: https://youtu.be/BbUFjHm3rrc

O pikiecie w Katowicach pisaliśmy tutaj: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2023/04/29/pikieta-pod-kuratorium-oswiaty-w-katowicach/