Rozpaczliwy głos rodzica dziecka z ASD! Stop INKLUZJI!

Publikujemy list rodzica, przesłany do naszego stowarzyszenia:

Jako rodzic dziecka ze spektrum autyzmu wraz z grupą rodziców z miasta Opola walczyliśmy o utworzenie specjalistycznej szkoły dla naszych dzieci. Walka ta trwała ponad rok bez żadnych rezultatów. Spotkaliśmy się z ignorancją władz naszego miasta, którzy uważają że idealną edukacją dla dzieci z autyzmem będzie ta „włączająca”.

To stwierdzenie pokazuje nieznajomość i brak wiedzy na temat spektrum autyzmu i znalezienia się tych dzieci w szkołach masowych, które nie są przygotowane na kształcenie takich dzieci i nie będą. To ogromny problem w obliczu rosnącej liczby osób ze spektrum autyzmu, których z roku na rok jest coraz więcej. Ze względu na problemy w porozumiewaniu się, rozwoju społecznym a także odmienny sposób przetwarzania informacji dzieci i młodzież z ASD stanowią wielkie wyzwanie dla systemu oświaty. Niestety dzieci te nie odnajdują się w szkołach masowych gdzie pomimo obowiązujących przepisów prawa oświatowego uczniowie z autyzmem przeważnie nie mają zapewnionego do swoich zdolności i możliwości psychofizycznych kształcenia.

Edukacja ,,włączająca”’ nie jest dla każdego, często dzieci te i tak „wypadają” z systemu w starszych klasach i lądują na edukacji domowej co w przypadku autyzmu powinno być absolutną ostatecznością.

Ważne dla dziecka ze spektrum autyzmu jest znalezienie właściwego sposobu, który pozwala mu samodzielnie zdobywać informacje i wykorzystywać je do samodzielnego rozwiązywania zadań i codziennych problemów. Dziecko powinno nauczyć się nie tyle wykonywania konkretnych zadań, ale umiejętności „radzenia sobie” – czyli poszukiwania własnych rozwiązań w zależności od zmieniających się warunków sytuacji. Dzieci ze spektrum autyzmu mają trudności z generalizacją, tzn. z przeniesieniem umiejętności nauczonej w jednej sytuacji na inne sytuacje np. dziecko potrafi wykonywać obliczenia jedynie podczas zadań w szkole, ale nie wykorzystuje tego w sklepie, na przystanku, w kuchni czy podczas zabawy.

Często słychać głosy rodziców którzy odczuwają lęk i obawy po zakończonym etapie przedszkolnym ,”co dalej z moim dzieckiem”…I dlatego też stworzenie specjalistycznych szkół dla dzieci z ASD jest koniecznością, jak powinny stać się priorytetem dla każdej władzy czy tej państwowej czy samorządowej.

Nie można rodzicom narzucać jednego ,,modelu edukacyjnego”. Rodzice muszą mieć wybór, bo to oni podejmują ostateczną decyzje w jakiej placówce umieszczą swoje dziecko biorąc pod uwagę funkcjonowanie swojej pociechy. Podejmowanie tego wyboru przez rodziców gwarantuje Konstytucja RP. Nierespektowanie tych praw przez osoby zarządzające czy to państwem czy samorządem  staje się naruszeniem podstawowych praw obywatelskich.

Agata, mama 11-letniego Kuby z autyzmem