Pytania do Ministra Edukacji – Edukacja Włączająca

Minister potwierdza, „że nie mamy i nie będziemy mieli kompetencji, aby realizować projekt Edukacji Włączającej w szkołach ogólnodostępnych. Najlepsze włączenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do życia w społeczeństwie, dają szkoły specjalne„. Fragmenty wypowiedzi Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka (24 czerwca 2023r.) w kontekście edukacji włączającej, pikiet i wątpliwości nauczycieli. W czasie audycji Pan Minister odniósł się do pikiety z dnia 19 czerwca br. oraz zaprosił do rozmów nasze Stowarzyszenie. W audycji radiowej uczestniczyła nasza koleżanka Zdzisława Piasecka zadając pytania ministrowi P. Czarnkowi.