Dlaczego media milczą?

Dlaczego media milczą? Wszystkie działania zwiększające świadomość ludzi w tym temacie są na wagę złota. W czasie Marszu Wolności i Zdrowia w Warszawie 17 czerwca 2023r. członkowie naszego stowarzyszenia mieli swój głos. W sprawach WHO – Dorota Rodziewicz. O Edukacji Włączającej i jakie niesie zagrożenia opowiedziała Grażyna Lubszczyk.