Mówimy jak jest – obecne zagrożenia okiem nauczycieli

W dniu 13 września odbyła się audycja w Realu24 z udziałem Doroty Rodziewicz, Zdzisławy Piaseckiej i Grażyny Lubszczyk. Tematem spotkania było:

 • Światowa Organizacja Zdrowia źródłem niebezpiecznych zmian w prawie międzynarodowym,  które zagraża przyszłości naszych dzieci,
 • Brak debaty publicznej, zmowa milczenia mediów I polityków,
 • Działania naszego Stowarzyszenia zmierzające do wyjścia Polski z WHO,
 • petycja: https://www.petycjeonline.com/stop_who_danie_wyjcia_polski_ze_wiatowej_organizacji_zdrowia#form
 • strona: www.stopwho.pl
 • Bulwersującą zmiana w klasyfikacji ICD-11 wprowadzające pojęcia „płci odczuwanej” i „płci przypisanej” oraz neutralizującej pedofilię.
 • Petycjeonline.com https://www.petycjeonline.com/stop_who_danie_wyjcia_polski_ze_wiatowej_organizacji_zdrowia
 • STOP WHO – ŻĄDANIE WYJŚCIA POLSKI ZE ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA
 • redefinicja pedofilii
 • Treści deprawacyjne, łatwy dostęp, sprawczość rodziców-apel, sukces naszej petycji – reakcja MEiN na materiał i petycję (https://youtu.be/vUhZ8bQU0_g?si=wZlYqxSFxEXrX17J)
 • Walczmy o normalność w szkole/ Apel do rodziców i nauczycieli – prawa rodziców i nauczycieli-poradnik, strona https://nauczycieledlawolnosci.pl/2023/09/12/rodzicu-masz-tez-prawa/
 • dyrektywy MEiN skierowane do kuratorów oświaty a współczesne problemy uczniów
 • uwarunkowania wprowadzenia edukacji włączającej w Polsce,
 • czym jest edukacja włączająca jako dyrektywa UE narzucona Polsce do realizacji oraz przeznaczenie na jej sfinansowanie (w tym pokrycie kosztów szkoleń nauczycieli i pracowników administracji szkół ogólnodostępnych) ok. 75 mld. zł.,
 • ograniczenie finansowania szkolnictwa specjalnego w Polsce oraz traktowanie tych placówek (na podstawie dyrektywy UE) jako dyskryminujących i segregujących oraz utrudniających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie,
 • doprowadzenie do sytuacji, w której aktualnie w szkołach ogólnodostępnych znajduje się ok. 70% dzieci z orzeczeniami o SPE (Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych), w tym dzieci ze wszystkimi stopniami niepełnosprawności intelektualnej ( lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim),
 • uruchomienie kampanii zachęcającej rodziców dzieci z niepełnosprawościami do posyłania swoich dzieci do najbliższej szkoły ogólnodostępnej i utwierdzanie ich w przekonaniu, że szkoły te oraz nauczyciele są dobrze przygotowani do pracy w warunkach edukacji właczającej (inkluzji),
 • krótka charakterystyka szkoleń nauczycieli i pracowników administracji do pracy w warunkach edukacji włączającej ( przygotowanie do obniżenia jakości  i infantylizacji procesu edukacji, zajęcia on-line, krótki czas ich realizacji, brak praktyk pedagogicznych w placówkach kształcenia specjalnego, brak przykładów dostosowań do pracy z uczniem niepełnosprawnym umysłowo)
 • przykłady obniżenia jakości kształcenia i bezpieczeństwa uczniów w warunkach edukacji włączającej.