NIE DLA WHO!!!

Druga część wysłuchań publicznych w sprawie międzynarodowego „traktatu antypandemicznego” WHO

W dniach 12-13 kwietnia odbyła się pierwsza część wysłuchań publicznych, w której nasze Stowarzyszenie reprezentowała Joanna Suchan-Konieczny, a Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców – Emilia Sykut-Domańska.

Druga część miała odbyć się pod koniec czerwca, ale została przełożona i zostanie zrealizowana w dniach 29-30 września 2022 r. Wysłuchanie będzie przeprowadzone przez Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (Intergovernmental Negotiating Body – INB) z siedzibą w Genewie. Nazwa procedowanego dokumentu została zmieniona – obecnie jest on nazywany konwencją/umową lub innym międzynarodowym instrumentem prawnym, dotyczącym zapobiegania, gotowości i reagowania na pandemię.

W ramach drugiej części wysłuchań uczestnicy poproszeni zostali o złożenie video-oświadczeń z odpowiedzią na pytanie: „Na bazie doświadczeń z pandemią COVID-19, jakie Twoim zdaniem powinny zostać wprowadzone rozwiązania na poziomie międzynarodowym, aby lepiej reagować na przyszłe pandemie?”. Nagranie nie mogło trwać dłużej niż 90 sekund i musiało być przesłane z transkrypcją, która nie mogła przekraczać 175 słów. Opinia mogła być wyrażona w jednym z sześciu oficjalnych języków WHO: arabskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub chińskim. Termin przesyłania oświadczeń początkowo został wyznaczony na 9.09-13.09 i został przedłużony do piątku 16.09 do godziny 23.59. Światowa Organizacja Zdrowia zastrzegła sobie możliwość wyemitowania wybranych nagrań. Video-oświadczenia były przesyłane przez platformę WHO:

https://inb.who.int/home/public-hearings

Stanowisko naszego Stowarzyszenia przedstawiły Prezes Agnieszka Pawlik-Regulska i Dorota Rodziewicz, Anna Stefańska, Joanna Mazur, Agata Rabsztyn, Agnieszka Niebudek-Żmuda, Agnieszka Wołodźko i Paweł Górecki.

W naszej ocenie warunki przedstawienia stanowiska strony społecznej były niedopuszczalne. Czas wystąpienia uniemożliwiał wypowiedzenie choćby części istotnych argumentów na tak kontrowersyjny i niebezpieczny temat, jakim jest procedowany dokument. Regulamin i wytyczne do przesyłania nagrań były udostępnione w terminach uniemożliwiających należyte ich przygotowanie oraz spełnienie warunków technicznych.

Dwie kompilacje wypowiedzi video zostaną wyemitowane ze strony internetowej WHO, jedna 29.09, a druga 30.09. Zostaną one przygotowane przez sekretariat Światowej Organizacji Zdrowia z uwzględnieniem warunków formalnych i zapewnienia przyzwoitości, stosowności i decorum podczas przesłuchania. Nagrania będą wybrane losowo z zachowaniem równowagi płci i reprezentacji obszarów geograficznych. Oświadczenia, które nie zostaną wyemitowane w kompilacjach będą dostępne na stronie internetowej WHO.

Oficjalne stanowisko naszego Stowarzyszenia:

Z naszego doświadczenia wynika, że rozwiązania wprowadzone w wyniku ogłoszenia pandemii covid-19 przyniosły więcej strat w zakresie zdrowia i życia ludzi niż korzyści dla ich ochrony przed infekcją.

Realizowane obostrzenia nie były zgodne z prawem naturalnym, a analizy prawne i wyroki sądowe wskazują, że nie były również zgodne z prawem stanowionym. Badania naukowe potwierdzają, że rekomendowane do stosowania procedury medyczne były nieskuteczne oraz często powodowały powikłania zdrowotne, w tym zgony. Wykazują niewiarygodność testów PCR. Uważamy, że działania WHO mogą mieć tylko charakter doradczy. Wolność w stanowieniu o własnym ciele, wyboru terapii medycznych jest wartością nadrzędną, bezdyskusyjną i musi być zagwarantowana. W skali światowej doszło do bezprecedensowej sytuacji powszechnego stosowania preparatów zwanych „szczepionkami” będących w fazie eksperymentalnej bez podmiotu odpowiedzialnego.

Nauczyciele z naszego Stowarzyszenia obserwują na co dzień zgubne skutki szczepień oraz fatalny wpływ lockdownów, izolacji i zdalnego nauczania na zdrowie uczniów, o czym świadczy drastyczny wzrost statystyk depresji i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży, które wzrosły w Polsce o 77%.

NIE DLA TRAKTATU!!!   NIE DLA WHO!!!

Zapis pozostałych uczestników wysłuchań już wkrótce

Na stronie Jamesa Roguskiego publikowane są oświadczenia z całego świata, również nasze:

https://jamesroguski.substack.com/p/screw-the-who

stanowisko organizacji wolnościowych

apel do senatorów

apel do posłów

Apel do Posłów i Senatorów – obrona przed WHO

W piątek 7 października przedstawiciele naszego Stowarzyszenia złożyli w skrzynkach podawczych posłów i senatorów Apel z wezwaniem do obrony polskiego interesu przed dyktatorskimi zapędami WHO. Załącznikiem do Apelu jest stanowisko stowarzyszeń i grup społecznych w sprawie projektu traktatu / konwencji / umowy lub innego międzynarodowego antypandemicznego instrumentu prawnego. Stanowisko, oprócz naszego stowarzyszenia, poparły: Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Medycy Nadziei, Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń, Katarzyna Tarnawa Gwóźdź i Przyjaciele, Fundacja Verax, Stowarzyszenie Stop Nop, Watahy Głosu Obywatelskiego, Polska Jest Jedna, Stowarzyszenie Prawników Głos Wolności, WIG, Fundacja Osuchowa, grupa Na Warcie, Warszawski Bunt oraz Polskie Veto, Konfederacja Korony Polskiej, WIR Masz Głos, Norymberga 2.0 i inne.

W Apelu podkreślone są zagrożenia wynikające z procedowanych umów oraz poprawek w międzynarodowych przepisach zdrowotnych (IHR – International Health Regulations). Zmiany te jednoznacznie zmierzają do nadrzędnej roli Światowej Organizacji Zdrowia ponad rządami państw członkowskich wprowadzanej pod pretekstem następnych pandemii lub innych wykreowanych kryzysów zdrowotnych lub ekologicznych. O zagrożeniach nie jest informowana opinia publiczna, pomimo że dotyczą one:
suwerenności cielesnej każdego człowieka – wprowadzanie obowiązkowych / przymusowych procedur medycznych, bezprawne ograniczenia praw naturalnych człowieka np. do przemieszczania się i kontaktów z ludźmi (lockdowny),

suwerenności krajów członkowskich, w tym Polski – nadrzędna rola decyzji dyrektora generalnego WHO,

wolności słowa – usankcjonowana cenzura, jedynie słuszna narracja, brak debaty naukowej, prześladowania osób nauki niezgadzających się z medialną narracją.

Alarmujący jest konflikt interesów kryjący się za budowaną prozdrowotną narracją WHO. Organizacja ta od 2005 roku jest finansowana przez sektor prywatny. Obecnie około 80% funduszy stanowią dobrowolne i celowe wpłaty od darczyńców prywatnych, głównie fundacji i firm farmaceutycznych, w tym Fundacji Billa i Melindy Gatesów, Fundacji Rockefellera, Banku Światowego czy sojuszu szczepionkowego Gavi (sojusz powołany podczas spotkania Światowego Forum Ekonomicznego w roku 2 000 w Davos, którego fundatorami są między innymi: Fundacja WHO, Fundacja Rockefellera, Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Google czy Tik Tok – https://www.gavi.org/investing-gavi/funding/donor-profiles). Raporty finansowe WHO – https://www.who.int/about/accountability/financial-statements . W Apelu wzywamy posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej do obrony polskiego interesu przed wpływem skompromitowanej i skorumpowanej Światowej Organizacji Zdrowia na politykę zdrowotną Polski.

Została podjęta próba spotkania z polskimi przedstawicielami WHO, niestety była ona nieskuteczna. Alarmujący głos społeczny został pominięty, co jest skandaliczne i niezgodne z zapisami Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia. Do przedstawicieli WHO oprócz telefonów z prośbą o spotkanie zostały wysłane maile z Apelem i załączonym stanowiskiem oraz „Białą Księgą koronawirusa” (https://ordomedicus.org/produkt/biala-ksiega-pandemii-koronawirusa-ebook/), która zawiera badania naukowe oraz analizę prawną potwierdzające fakt, że pandemia COVID-19 była oparta na manipulacji, propagandzie, polityce strachu oraz bezprawnym ograniczaniu praw człowieka. Zostały też wysłane do nich listy polecone z potwierdzeniem odbioru. Dzięki współpracy z Watahą Głosu Obywatelskiego wysyłka została rozszerzona o polskich europarlamentarzystów

Zapraszamy do publikacji treści stanowiska środowisk wolnościowych w mediach społecznościowych, nawiązania kontaktu z lokalnymi mediami w celu opisania tej wysyłki oraz treści dokumentów, a także wysyłania go do innych organizacji.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG

W dniu 10 października 2022 r. pod siedzibą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25 odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy PGNiG poświęcone podjęciu decyzji o połączeniu z PKN Orlen. Akt ten jest równoznaczny z przejęciem znacznej ilości polskich złóż i zasobów przez obcy kapitał. Pod bramą główną zorganizowany został protest środowisk wolnościowych. Wśród protestujących byli m.in.: Konfederacja Korony Polskiej, Wojciech Olszański i Kamraci, Grupa Na Warcie, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Watahy Głosu Obywatelskiego i inni. Część osób, np. poseł Grzegorz Braun czy Grzegorz Płaczek, przebywali wewnątrz na zgromadzeniu.
Aby wyrazić swój sprzeciw, wielu członków naszego stowarzyszenia wykupiło akcje PGNiG, niektórzy przekazali swój głos pełnomocnikom.
Niestety wynik głosowania był druzgocący: za – 4 959 494 443, przeciw: 133 903. Oddano polskie dobra naturalne obcym koncernom, a także próbowano udaremnić formalne złożenie sprzeciwu (w kluczowym momencie na sali zgasło światło). Naturalnie nie poprzestajemy w naszej walce o polskie złoża i będą podejmowane kolejne kroki prawne. Niestety niektórym nowym akcjonariuszom uniemożliwiono lub  utrudniono złożenie sprzeciwu dotyczącego fuzji PGNiG z PKN Orlen. Osoby takie zachęcamy do kontaktu z mec. Katarzyną Tarnawą- Gwóźdź.

Jesteśmy w rejestrze

Z dniem 26 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” w rejestrze stowarzyszeń pod numerem: 0000992945.
Obowiązujący od 26.09.2022r. Statut Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”:

statut

„Zdrowie to Wolność”

Od 13 marca 2022, kiedy to w Bydgoszczy odbyła się pierwsza, inauguracyjna konferencja z cyklu „Zdrowie to Wolność”, minęło już trochę czasu i całkiem sporo się wydarzyło nie tylko w szkolnictwie, ale także w polityce krajowej, czy międzynarodowej. Nieprzerwanie jednak głównym celem cyklu konferencji Zdrowie to Wolność pozostaje wzbudzenie w ludziach świadomości, że warunkiem koniecznym Wolności jest Zdrowie. Prowadzący swoje wykłady prelegenci (zmieniający się w zależności od lokalizacji wydarzenia) w profesjonalny sposób rozkładają na czynniki pierwsze rzeczywistość, w jakiej przyszło nam żyć, a niestety, nie jawi się ona zbyt kolorowo.

O czym można było do tej pory usłyszeć podczas cyklu konferencji „Zdrowie to Wolność”? Tak naprawdę o bardzo wielu kwestiach, których nie sposób wręcz wyliczyć. Na przykład o tym, że musimy bardzo szczegółowo zwracać uwagę na ŻYWność i Zdrowo się odŻYWiać, o czym bardzo obrazowo mówi uczestnikom spotkań dr Hubert Czerniak (mający olbrzymią wiedzę na temat suplementacji witamin w naszej diecie – warto spojrzeć na kanał doktora na YT). Nie jest to jednak proste ze względu chociażby na toksyczne „dodatki”, które nigdy nie powinny się znaleźć w poŻYWieniu, a które dostarczamy naszym organizmom, o których zdecydował się mówić głośno i w bardzo odważny sposób Marcin Bustowski (Przebudzeni Konsumenci).

Wśród prelegentów cyklu konferencji „Zdrowie to Wolność” znajdują się przedstawiciele PSNLiN, m.in. dr Ewelina Gierszewska, dr Agata Osiniak, dr Anna Furmaniuk którzy mówią wprost o tym, jak właściwie należy podchodzić do tzw. zachodniej medycyny (co niejednokrotnie stoi w kontrze w stosunku do tego, co można usłyszeć w oficjalnych mediach). Podczas konferencji jest miejsce również dla medycyny wschodniej, o której opowiada Katarzyna Brodzik.

Z biegiem czasu konferencja została rozszerzona o panel dotyczący odkłamywania otaczającej nas rzeczywistości, o czym wiele ma do powiedzenia Adam Strojniak (Wiara Poznania) i Tomasz Taran (e-parlament). Z kolei na temat zasobów naturalnych naszego kraju opowiada wszystkim Zbigniew Martyniak z OKOPZN.

Podczas konferencji poruszane są także aspekty prawne, o których rzeczowo opowiada radca prawny Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź. Możemy usłyszeć też o prawie: naturalnym i stosowanym, o których olbrzymią wiedzę ma sędzia pokoju Andrzej „Wielebny”, czy też prowadząca konferencje Jagoda z Poznania.

Do współpracy w cyklu konferencji „Wolność to Zdrowie” zostało zaproszone także Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”, które reprezentowane jest od samego początku przez Karola Dziubę (koordynatora wojewódzkiego NdW w kujawsko-pomorskim), który przedstawia słuchaczom temat „Wpływu nauczania zdalnego na Zdrowie”.

Ostatnia konferencja miała miejsce 1 października 2022 w Chojnicach (o czym informowaliśmy – podobnie jak w przypadku wcześniejszych konferencji – umieszczając na naszych kanałach plakat promujący wydarzenie), a zapis wystąpienia Karola Dziuby z tego dnia, można znaleźć pod adresem:

Wspierajmy Andrzeja Michniewicza!

W czwartek 29.09.2022 spotkaliśmy się w budynku MEiN aby wesprzeć naszego kolegę Andrzeja Michniewicza, członka Stowarzyszenia „Nauczyciele dla Wolności”. O absurdalnej sprawie ukarania nauczyciela zwolnieniem dyscyplinarnym pisaliśmy tutaj: https://nauczycieledlawolnosci.pl/2022/09/26/sprawa-andrzeja-trafila-do-mein/

Posiedzenia Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli w sprawie Andrzeja zostały przeniesione na inny termin. O szczegółach tej decyzji informuje prezes naszego stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska podczas konferencji prasowej https://fb.watch/fV3rVEMauE/

Bardzo dziękujemy za wsparcie: Adam MazurekWIR – Masz Głos, Polskie Veto oraz wszystkim członkom stowarzyszenia „Nauczyciele dla Wolności” i pozostałym uczestnikom wydarzenia.

Nasz sprzeciw pod Sejmem RP

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia wyrazili sprzeciw wobec odebrania posłowi Grzegorzowi Braunowi immunitetu poselskiego. Zgromadzili się pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 września 2022 roku, w imieniu Stowarzyszenia głos zabrała Grażyna Lubszczyk.

źródło: Karolina Pikuła https://fb.watch/fUpbGbzRWV/

Pikieta – „Stop ukrainizacji Polski”

W sobotę, 24 września odbyła się w Warszawie pikieta pod hasłem „Stop ukrainizacji Polski”, organizowanej przez Konfederację Korony Polskiej. W tym wydarzeniu wzięło udział także nasze Stowarzyszenie, którego reprezentanci uczestniczyli w marszu oraz zabrali głos odnośnie postępującej ukrainizacji na terenach placówek oświatowych w naszym kraju.

Prezes Stowarzyszenia Agnieszka Pawlik-Regulska przedstawiła po krótce naszą działalność, natomiast nasza koleżanka Agnieszka Kaim wypowiedziała się na temat obecnej sytuacji w szkołach w wyniku przyjmowania uczniów z Ukrainy, ich częstego faworyzowania i gloryfikowania ukraińskich symboli narodowych, przytoczyła wiele przykładów dyskryminacji dzieci polskich i polskich maturzystów we własnym kraju, gdzie dzieci z Ukrainy miały pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkoli i szkół, a młodzież z Ukrainy nie ponosiła żądnych opłat podczas logowania na wyższe uczelnie w przeciwieństwie do młodzieży polskiej oraz miała wydłużony czas rekrutacji do 31 sierpnia.

Nasza reprezentantka zwróciła uwagę na niebezpieczeństwo idące za takimi działaniami, przez które zacierana jest nasza tożsamość narodowa, a nasze dzieci i młodzież tracą poczucie bezpieczeństwa. Na koniec został skierowany apel do dyrektorów szkół i wszystkich nauczycieli, by pomagając uchodźcom, nie zapominali, ze przede wszystkim mamy troszczyć się o nasze wspólne dobro, że należy pomagać tak, by nie szkodzić innym, w tym przypadku naszym polskim dzieciom i polskiej młodzieży .

Forum „Rodzina i Wychowanie”

W dniach 22-24.09.2022r. w Krakowie odbyło się Ogólnopolskie Forum „Rodzina i Wychowanie” pod patronatem naukowym Akademii Ignatiuanum. W imieniu naszego Stowarzyszenia oraz Ruchu Ochrony Szkoły udział brała Zdzisława Piasecka. W obradach Forum uczestniczyło wiele stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji, które w swoich celach mają dobro polskiej edukacji oraz prowadzą działania na rzecz wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Przedstawicielka naszego Stowarzyszenia miała okazję zaprezentować nasze działania i osiągnięcia oraz zaprosić do współpracy nauczycieli z różnych środowisk.