Petycja w sprawie wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników oświaty

Podpisujmy petycję w sprawie wynagrodzeń Nauczycieli i innych Pracowników Oświaty. Link do petycji poniżej:

PETYCJA