Piszemy pisma, wysyłamy maile!

W środę (24.05.2022) zanieśliśmy spersonalizowane pisma do posłów i senatorów przygotowane przez mec. Katarzynę Tarnawę-Gwóźdż, a podpisane przez 30 organizacji, m. in. nasze Stowarzyszenie, które wzięło na siebie przygotowanie pism do zaniesienia do skrzynek podawczych w Sejmie i Senacie i ich dostarczenie. Sprzeciw wobec IHR został wysłany do europosłów. Jest to sprzeciw wobec zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych 2005 (IHR), które są aktualnie procedowane na 75. Światowym Zgromadzeniu Zdrowia WHO. Pismo to przez mec. Tarnawę-Gwóźdź zostało również wysłane do premiera Morawieckiego, min. Niedzielskiego, min. Ziobry  oraz Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce. W formie elektronicznej pisma zostały również wysłane przez nasze Stowarzyszenie do polskich delegatów na wspomniany zjazd: Ewy Nowackiej, zastępcy dyrektora biura wspópracy międzynarodowej MZ (biuro-wm@mz.gov.pl), Zbigniewa Czecha (genewa.onz.sekretariat@msz.gov.pl,Twitter: @PLMissionGeneva), Grzegorza Juszczyka, MPH, (dyrektor@pzh.gov.pl),Łukasza Różyckiego, zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy Biurze ONZ w Genewie, (lukasz.rozycki@msz.gov.pl),Łukasza Kruka, II sekretarza, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), (lukasz.kruk@msz.gov.pl), Magdaleny Bartnik-Jaszewskiej, dyrektora Biura MZ (biuro-bm@mz.gov.pl).

Zachęcamy wszystkich do pisania maili do wspomnianych powyżej osób i wyrażania swojego sprzeciwu wobec proponowanych zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych. Zalejmy ich naszym oburzeniem! Sprzeciw społeczny