Czy chcesz takiej edukacji seksualnej dla Twojego dziecka?

Prelegentkami reprezentującymi stowarzyszenie „Nauczyciele dla Wolności” w czasie konferencji „Zdrowa Polska”, które odbyło się 11 czerwca br. w Orzeszu były Grażyna Lubszczyk i Anna Kubica. W poniższym dokumencie pt. „Edukacja seksualna dzieci wg WHO” znajduje się streszczenie pierwszej części wykładu dotyczące edukacji seksualnej.

dokument do wglądu

https://youtu.be/5L37vHoKJsI

całość nagrania