I Zjazd Członków Stowarzyszenia „Nauczyciele dla Wolności”

Wreszcie zobaczyliśmy się twarzą w twarz, wreszcie mogliśmy uścisnąć sobie dłoń, wpaść w ramiona kogoś, z kim przegadaliśmy przez telefon wiele godzin,  poczuć siłę i jedność, nagadać się, wyśpiewać  i wyśmiać za wszystkie czasy – w takim bowiem klimacie odbył się w dniach 8-10.07.2022 w Wolbórzu I Zjazd Członków Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”. Było to zarazem Zebranie Członków, podczas którego przedstawione zostały sprawozdania z działalności Stowarzyszenia z różnych regionów oraz z pracy licznych zespołów.

Nasze dokonania

Prezes Agnieszka Pawlik-Regulska zaprezentowała liczne dokonania Stowarzyszenia, które choć nie ma jeszcze roku, bardzo prężnie działa i podejmuje różnorodne działania, czerpiąc siłę i energię z pracy oraz entuzjazmu wielu jego aktywnych członków i koordynatorów.  Bowiem oprócz dwóch wizyt w MEiN i rozmów z min. Przemysławem Czarnkiem oraz wiceministrem Dariuszem Piontkowskim, a także spotkaniem z sekretarzem stanu w gabinecie Prezydenta RP nasze Stowarzyszenie może się pochwalić udziałem w wielu konferencjach., licznych wywiadach, wysłaniem licznych listów i pism, a także dwóch petycji zarówno do MEiN, jak i do posłów, senatorów i kuratoriów oświaty, a także premiera i ministra zdrowia oraz prezydenta RP. Członkowie naszego Stowarzyszenia włączają się w działania w różnych regionach Polski i współpracują z ponad 30 innymi organizacjami, broniąc dobra uczniów i walcząc o godne warunki pracy w szkole. Koordynatorzy zaprezentowali działalność  Stowarzyszenia w różnych regionach, na zjazd przybyli bowiem nasi członkowie aż z dziewięciu województw.

Nasi goście

Podczas zjazdu gościliśmy naszego inspektora danych osobowych Adama Kanię, który przeprowadził nam szkolenie z ochrony danych osobowych. Naszym gościem był również mec. Krzysztof Bielański z Krakowa, który przedstawił nam ważne aspekty prawa oświatowego i wskazał na możliwości obrony w przypadku kwarantann. Podkreślił również, że w tej chwili jest już 28 wygranych spraw złożonych do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych odnośnie nałożenia kwarantanny, w których stwierdzono, że były one nieskuteczne. Jako ostatni dotarł do nas Marcin Komenda ze Stowarzyszenia „Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń”, który opowiedział nam o idei Braterstw Wolnych Ludzi.

Nasze zespoły

W niedzielę prezentowały swoją pracę liczne zespoły zajmujące się m.in. pisaniem różnych pism interwencyjnych, apeli, listów do posłów, ministerstw, omawiających sytuację psychologiczną dzieci i młodzieży i wypracowujące konkretne narzędzia pomocy, działające na rzecz obrony Polski przed WHO i przed postępującą ukrainizacją. Powstał również zespół do spraw tłumaczeń, do którego przystąpiło wielu językowców.

Ciekawe tematy

Jedna z członkiń Stowarzyszenia opowiedziała zgromadzonym o swoich doświadczeniach w prowadzeniu nauczania domowego i w zakładaniu szkół. Inna osoba zwróciła uwagę na niebezpieczny projekt MEiN „Fake Hunter”. Zostały również zreferowane wstępne wyniki analizy odpowiedzi, które spłynęły do Stowarzyszenia z większości poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce w kwestii liczby udzielanych porad i podejmowanych przez dzieci oraz młodzież terapii w latach 2019-2022. Zasygnalizowany został również temat edukacji włączającej. Wiele z podjętych spraw będzie dalej omawianych w różnych zespołach roboczych lub na organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach online.

Kiedy kolejny zjazd?

Program zjazdu był bardzo intensywny, wiele tematów zostało podjętych, liczne zasygnalizowane. Bezcenne były wszystkie dyskusje i spotkania „na żywo”. Już tęsknimy za kolejnym takim spotkaniem. Mamy nadzieję, że znowu i jeszcze liczniej zjedziemy z całej Polski do jakiegoś zacisznego miejsca – może niekoniecznie dopiero za rok…?