Absurdalny wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna!

We wtorek 19 lipca br. w budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie przedstawiciele ze Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności i innych ugrupowań wspierali swą obecnością pana Grzegorza Brauna, w sprawie którego obradowała Komisja sejmowa. Parlamentarzyści rozpatrywali  wnioski Komendanta Głównego Policji i możliwość odebrania panu Posłowi  immunitetu. Dziewięć wniosków dotyczyło braku maski na twarzy pana  Brauna, a jeden wykroczenia drogowego w roku 2021.

Członkowie komisji wysłuchali wyjaśnień pana Posła i Policjantek z Komendy Głównej Policji w Warszawie. Panie powiedziały, że wnioski dotyczące masek wynikały z epizodycznych w minionym roku rozporządzeń i obecnie nie mają uzasadnienia, ale też nie można ich wycofać. Pan Poseł z kolei wyjaśnił, że wykroczenie drogowe było spowodowane troską o  poprawę bezpieczeństwa uczestników protestu w Warszawie i potrzebą  przewiezienia w tym celu sprzętu nagłaśniającego.na odcinku kilkunastu metrów. Wymagało to ominięcia barierek drogowych, które nieoczekiwanie  na trasie się pojawiły.

Logiczna argumentacja kilku posłów co do bezzasadności posiedzenia Komisji nad odebraniem immunitetu poselskiego panu Grzegorzowi Braunowi bardzo mocno kontrastowała z wypowiedziami parlamentarzystów, którzy popierali możliwość odebrania mu immunitetu i dzięki temu wytoczenia spraw w sądach. Wynik głosowania (za – 8 głosów, przeciw – 5,  wstrzymujących się – 2 ) za odebraniem panu Grzegorzowi Braunowi immunitetu poselskiego skompromitował działania Komisji. Obnażył  proceder nieliczenia się z obiektywnymi okolicznościami i pieniędzmi podatników.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności, środowisk, kierujących się umiłowaniem prawdy, wiedzy  i miłością do Ojczyzny uważają, że cała sytuacja wiąże się ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi i wynika z chęci zatrzymania wielu inicjatyw pana Posła Brauna. Będzie jednak również okazją do poruszania ważnych dla Polski spraw i obrony patriotów.

W Rzeszowie Nasze Stowarzyszenie reprezentowała koordynator tego regionu Joanna Suchan-Konieczny. https://fb.watch/eo1Q47oS5a/