Sprawa Andrzeja trafiła do MEiN

Komisja dyscyplinarna przy wojewodzie lubelskim 2 czerwca 2022 wydała orzeczenie o zwolnieniu z pracy naszego kolegi Andrzeja Michniewicza za to, że jako wuefista zaproponował rodzicom, aby ich dzieci w ramach lekcji wychowania fizycznego w okresie nauki zdalnej zamiast siedzieć przez komputerem wybrały się pod opieką dorosłych na spacer. Andrzej odwołał się od tej decyzji do MEiN. W czwartek 29.09.2022 odbędą się w ministerstwie dwa posiedzenia Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, podczas których zostaną poddane weryfikacji dwa orzeczenia komisji dyscyplinarnej w Lublinie w sprawie Andrzeja. Mamy nadzieję, że komisja odwoławcza zauważy absurd karania nauczyciela zwolnieniem dyscyplinarnym za to, że zadbał on o zdrowie fizyczne i psychiczne w czasie lockdownu. Wspierajmy Andrzeja!