Forum „Rodzina i Wychowanie”

W dniach 22-24.09.2022r. w Krakowie odbyło się Ogólnopolskie Forum „Rodzina i Wychowanie” pod patronatem naukowym Akademii Ignatiuanum. W imieniu naszego Stowarzyszenia oraz Ruchu Ochrony Szkoły udział brała Zdzisława Piasecka. W obradach Forum uczestniczyło wiele stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji, które w swoich celach mają dobro polskiej edukacji oraz prowadzą działania na rzecz wychowania i edukacji dzieci i młodzieży. Przedstawicielka naszego Stowarzyszenia miała okazję zaprezentować nasze działania i osiągnięcia oraz zaprosić do współpracy nauczycieli z różnych środowisk.