Przełomowa konferencja o C-19 w Parlamencie Europejskim

W ostatnich tygodniach miały miejsce istotne wydarzenia. Przedstawicielka firmy Pfizer potwierdziła podczas posiedzenia w Parlamencie Europejskim w dniu 10 października br., że nie prowadzono badań szczepionki na C-19 w kierunku transmisyjności. Do tego stanowiska odniosła się w swoim wystąpieniu Grażyna Lubszczyk – członek naszego Stowarzyszenia podczas posiedzenia Poselskiej Komisji Śledczej w dniu 17 października 2022r. Link do nagrania: https://youtu.be/vRz4sZKJDb4.

W dniu 19 października 2022 roku odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasbourgu konferencja z udziałem profesora Christiana Perronne pt. „Polityka UE w zakresie szczepień i zarządzanie COVID”. Wśród prowadzących byli europosłowie: Christine Anderson, Rob Roos, Ivan Sincić, Stasys Jakieliunas oraz Orsolya Gyorffy z Children’s Health Defence Europe.

Na początku konferencji przypomniano słowa dyrektor firmy Pfizer – Janine Small, która potwierdziła, że nie prowadzono badań nad transmisyjnością szczepionek. Oznacza to, że opierając się na kłamstwach pogwałcono prawa człowieka, ograniczono wolność i swobody obywatelskie. Ivan Sincić z Chorwacji stwierdził, że Unia Europejska wydała 70 miliardów euro po to, aby zmusić obywateli do wzięcia preparatu, pozbawiając nas jednocześnie naszych praw.

Prowadząca spotkanie Christine Anderson podsumowała swoją wypowiedź słowami: “Nigdy nie chodziło o zdrowie publiczne, nie chodziło o to by zatrzymać tę czy inną falę. Nie! Zawsze chodziło o złamanie ludzi.”

Gościem specjalnym konferencji był profesor Christian Perronne – specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych i tropikalnych na Akademii Medycznej w Paryżu. Pełnił przez wiele lat wiele ważnych funkcji w francuskim systemie opieki zdrowotnej oraz w instytucjach międzynarodowych. Na początku przypomniał wypowiedź profesora Jean-Francois Delfraissy – byłego przewodniczącego Rady Naukowej, który kierował polityką koronawirusa we Francji. Otóż opuszczając w lipcu br. swoje stanowisko powiedział: “Patrząc wstecz, widać, że wszystkie decyzje, które podjęliśmy nie przyniosły efektu.” Dodał, że szczepionka, którą wybraliśmy, nie była właściwa, bo nie miała wpływu na przenoszenie wirusa ani na ochronę pacjenta. I na koniec stwierdził: “Powinniśmy byli bardziej wziąć pod uwagę zdanie obywateli.”

Profesor Christian Perronne również omówił problem masowych badań testem PCR a równocześnie rosnących statystyk zachorowań. Błąd polegał na tym, że testy PCR jak mówił sam wynalazca – Kary Mullis nigdy nie powinny być używane u ludzi bez objawów klinicznych, gdyż wyniki będą u nich fałszywie pozytywne. Ponieważ wskaźnik śmiertelności był nadal niski wprowadzono procedurę wpisywania chorobę COVID-19 każdemu pacjentowi, któremu test PCR wyszedł pozytywny bez względu na rodzaj schorzenia (np. raka), co przynosiło szpitalowi dużo pieniędzy.

W kolejnych zdaniach profesor mówił, że była to też pandemia medialna i finansowa, a przede wszystkim, epidemia strachu. Epidemia zdziesiątkowała przede wszystkim kraje bogate, które miały najlepsze systemy zdrowotne a oszczędziła kraje ubogie. Stwierdził, że szczepionka jest niepotrzebna przy tak niskiej śmiertelności i istnieniu skutecznego i niedrogiego leczenia.

Odnosząc się do przymusu noszenia masek profesor powiedział, że noszenie masek jest bezcelowe, kiedy nie mamy objawów choroby. Nie istnieją żadne badanie naukowe potwierdzające skuteczność stosowania masek u osób zdrowych.

Profesor zwrócił uwagę, że w krajach, w których zastosowano wczesne leczenie epidemia szybko gasła i nie było wiele zgonów, natomiast w krajach, gdzie masowo szczepiono było odwrotnie.  Bardzo dobrym przykładem są Indie, gdzie pierwszego roku epidemii nie było większych problemów – używano hydroksychlorochinę, witaminy, antybiotyki. Potem trzy stany indyjskie pod wpływem zachodu, zabroniły stosowania iwermektyny i zmuszono ludzi do szczepień – nagle epidemia rozwinęła się, ale tylko w tych trzech stanach.

Pokazał też na przykładzie Francji jak niszczy się publiczną służbę zdrowia, mówił o zanikaniu niektórych specjalizacji w medycynie, o brakach lekarzy, ograniczaniu liczby studentów medycyny, drastycznym zmniejszaniu wydatków na sprzęt medyczny i łóżka szpitalne. Mówił o likwidacji tysiąca etatów w szpitalach. W kulminacyjnym momencie pandemii zlikwidowano tysiące łóżek szpitalnych. Podczas pierwszej fali, zabroniono niektórym prywatnym szpitalom przyjmowania chorych na C-19 na ich oddziały intensywnej terapii, aby dać wrażenie ze szpitale są przepełnione. Zawieszono w pracy tysiące niezaszczepionych pracowników służby zdrowia i to wtedy, kiedy już brakowało pielęgniarek i lekarzy.  Obecnie w niektórych szpitalach uniwersyteckich w dużych miastach czeka się 3 dni na pomoc. Chorzy leżą na noszach, na korytarzach, nie dostając nic do jedzenia a pielęgniarki nie mają czasu by się nimi zająć. Emanuel Macron – kontynuuje dalej profesor – ogłosił, że nie ma już pieniędzy na ratowanie ludzi. Jednak w tym samym czasie wydaje łącznie 3 miliardy euro na promocję szczepień i walkę z tzw. fake-newsami. Przekazał także miliard sześćset milionów euro z publicznej kasy fundacji Billa Gatesa.

Dalej w swojej wypowiedzi profesor Perronne krytykuje system kształcenia lekarzy. Studenci zostali całkowicie „umodelowani”. Mają brać pod uwagę wyłącznie to co jest opublikowane w znanych periodykach lekarskich, które są całkowicie finansowane przez Big Pharma. Profesor sygnalizuje też problem z brakiem zabezpieczenia poufnych danych zdrowotnych pacjentów i dostarczaniem ich międzynarodowym serwerom.

Innym aspektem epidemii – wspomina profesor – jest manipulacja danymi. Dobrym przykładem jest tutaj porównanie choroby Lyme i Covid, gdzie w przypadku pierwszej choroby zabroniono używania testów PCR a wyniki były bagatelizowane. Jak dobrze wiemy w przypadku Covid było zupełnie inaczej. Testy stosowano powszechnie a fałszywie dodatnie wyniki podwyższały statystyki. Profesor zwrócił uwagę na to, że nie proponowano wykonywania badań serologicznych, co mogłoby pokazać, że większość osób posiada przeciwciała (ochronę) i nie są potrzebne szczepienia.

Na zakończenie swojego wystąpienia Christian Perronne stwierdził, że aby odbudować medycynę dobrej jakości musimy wymienić polityków, zmienić politykę zdrowotną, wykluczyć z decyzji Big Pharmę i biura doradcze. Zapewnić swobodę praktyk lekarskich, przywrócić niezależność mediom. Należy z powrotem zatrudnić personel medyczny, podnieść jego wynagrodzenie, wstrzymać likwidację łóżek szpitalnych i zamykania izb przyjęć. Niezmiernie ważnym też jest zwiększenie liczby studentów na kierunkach medycznych.

Link do konferencji w z tłumaczeniem G. Płaczka: https://www.youtube.com/watch?v=x207rbZxF98&t=8s

Link do konferencji w oryginale: https://youtu.be/It55DbJ-mFk

Link do oświadczenia dyrektor firmy Pfizer – Janine Small: https://twitter.com/Rob_Roos/status/1579759795225198593