Konferencja “Co nas czeka w edukacji z udziałem nauczycieli naszego Stowarzyszenia?”

W niedzielę, 6 listopada 2022r. odbyła się w Radomiu konferencja pt. “Co nas czeka w edukacji?” zorganizowana przez Stowarzyszenie “ Nauczyciele dla Wolności” przy współudziale Stowarzyszenia “ Niezależnych Lekarzy i Naukowców” oraz grupy “ Słowiańskie Wilki”. Pierwszym prelegentem był wiceprezes naszego Stowarzyszenia Jarosław Dąbrowski, który  przedstawił prezentację na temat „ Co to jest edukacja włączająca?” i wynikające niebezpieczeństwa z wdrażania tego pomysłu w realizację. Nasza koleżanka Agnieszka Kaim dokonała podsumowania zdalnego nauczania i przedstawiła negatywne skutki tej „zdalnej fikcji”, której owocem jest spustoszenie zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w zakresie zdrowia fizycznego oraz psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Prelegentka przytoczyła dane z poradni pedagogiczno-psychologicznych, z których wynika, że znacząco wzrosła liczba uczniów mających problemy emocjonalne i w zakresie zdrowia psychicznego, a w szkołach obecnie borykamy się  z „pandemią” depresji i nerwic lękowo-depresyjnych. Kolejną prelegentką była nasza koleżanka ze Stowarzyszenia Barbara Bugaj-Groszek, która w prezentacji pt. „Czy można przejąć szkołę?” opowiedziała o przekształceniu jej placówki zatrudnienia ze szkoły publicznej w szkołę niepubliczną po tym, jak ówczesny wójt i samorząd podjął decyzję o likwidacji placówki.

link do nagrania

https://fb.watch/hcqa43iCGs/

https://fb.watch/hcq5KxJVnB/

https://www.facebook.com/wioletta.kopania.3/videos/5886220754777143/

https://www.cozadzien.pl/zdjecia/konferencja-co-nas-czeka-w-edukacji-zdjecia/86926