Wyroki sądów potwierdzają nielegalność kwarantann nakładanych na nauczycieli

Nasze Stowarzyszenie od początku walczyło z nakładanymi w szkołach przez Sanepidy kwarantannami, w ramach zarządzonego przez władze: „stanu epidemii”. W toku licznych postępowań, z których część nadal się toczy, sądy wielokrotnie potwierdziły ich bezprawność. Prowadzone przez naszych członków sprawy zakończyły się, w przytłaczającej większości – wygranymi nauczycieli.

W dniu 2 czerwca 2023 r. zapadł kolejny wyrok, tym razem już Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II GSK 1304/22), potwierdzający nielegalność zastosowania takiego „aresztu domowego”, nałożonego w tym wypadku na nauczycielkę – członka Stowarzyszenia.

Niektórzy skutecznie przy tym dochodzą od Sanepidu odszkodowań za takie działania, jak np. nauczycielka, która  prawomocnie wygrała sprawę w Poznaniu (wyrok Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu z 4 kwietnia 2023 r. , o sygn. I C 858/22  – całość tu: https://orzeczenia.poznan-staremiasto.sr.gov.pl/content/$N/153510400000503_I_C_000858_2022_Uz_2023-04-04_001