Pikieta w Rzeszowie – Stop Edukacji Włączającej

W dniu 5.06.2023 r. przedstawiciele różnych organizacji, fundacji, nauczyciele i rodzice wyrazili swój sprzeciw przed Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przeciwko planom dotyczącym edukacji włączającej. W imieniu stowarzyszenia głos zabrała wiceprezes Grażyna Lubszczyk.

https://rzeszow24.info/podkarpacie/pikieta-przeciwko-edukacji-wlaczajacej-w-rzeszowie-co-oznacza-ten-proces-dla-dzieci-zdjecia/ElT81O372gnQ9TSIYFsO