II Ogólnopolskie Forum Organizacji Prorodzinnych

29 lipca 2023 r. w Warszawie wzięliśmy udział w II Ogólnopolskim Forum Organizacji Prorodzinnych. Organizacje z różnych regionów Polski działające na polu edukacji, oświaty, wychowania dzieci i młodzieży, organizacje prorodzinne spotkały się by podsumować stan polskiej rzeczywistości społecznej, etycznej, rodzinnej.

W spotkaniu wzięło udział około czterdziestu przedstawicieli różnych instytucji oraz osób zajmujących się powyższą problematyką. Uczestniczyli w nim zaangażowani w działalność prorodzinną rodzice, psychologowie, pedagodzy, politycy, osoby duchowne. Podsumowaniem spotkania było wydanie wspólnego oświadczenia. Zebrano również podpisy pod Listem skierowanym do władz (prezydent, premier, minister edukacji) dotyczącym edukacji włączającej. https://forum-prorodzinne.pl/list/, https://forum-prorodzinne.pl/odezwa/,

źródło: https://forum-prorodzinne.pl/2023/07/31/foto-2023/