DLACZEGO POLSKA JESZCZE NIE WYSTĄPIŁA ZE ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA??? MINISTERSTWO ZDROWIA MILCZY WOBEC ALARMUJĄCYCH ZARZUTÓW EUROPARLAMENTARZYSTÓW I EKSPERTÓW WOBEC WHO!!!

W Parlamencie Europejskim odbyły się dwie ważne konferencje poświęcone kontrowersjom wokół Światowej Organizacji Zdrowia i jej dyktatorskich zapędów. WHO (World Health Organization – Światowa Organizacja Zdrowia) w ukryciu przed opinią publiczną proceduje dwie groźne, w ocenie prelegentów tych konferencji, umowy. Są to ustalane w dużej mierze tajnie zmiany w  Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR (2005) i WHO CA+ „traktat antypandemiczny”.

W dniu 19 kwietnia europarlamentarzysta chorwacki Mislav Kulakusic wygłosił w Europarlamencie takie słowa:

„Zdrowsze i bezpieczniejsze dla ludzkości byłoby podpisanie umowy z kolumbijskim kartelem narkotykowym niż podpisanie umowy ze Światową Organizacją Zdrowia.”

https://stopwho.pl/who-to-organizacja-terrorystyczna/

DLACZEGO MINISTERSTWO ZDROWIA NIE ODNOSI SIĘ DO TEJ WYPOWIEDZI??? DLACZEGO MEDIA GŁÓWNEGO NURTU MILCZĄ???

Dnia 19 kwietnia odbyła się w Parlamencie Europejskim w Strasburgu konferencja na temat tak zwanego traktatu antypandemicznego Światowej Organizacji Zdrowia. Została ona zorganizowana przez europejskich posłów Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, Virginie Joron, Mislava Kolakusica, Sylvię Limmer, Roba Roosa, Ivana Vilibora Sincica i Cristiana Terhes. Zaproszono lekarzy i prawników mających wieloletnie doświadczenie w pracy z WHO, którzy przedstawili ich własną zawodową ocenę sytuacji sanitarnej z ostatnich trzech lat na poziomie światowym, jak i obecne tendencje rozwojowe zarządzania epidemiami.

„Organizatorzy konferencji nie ukrywają swojego niepokoju. Przypominając klimat polityczny roku powołania do życia WHO (1948) pragną, aby poszanowanie praw człowieka i zapobieganie ludobójstwu nadal wytyczały drogę europejskiej demokracji i przyszłości ludzkości. Obawy te rosną wobec docierających informacji o aktualnie toczących się negocjacjach dotyczących przyszłej zmiany statusu WHO w stosunku do krajów członkowskich i wobec braku zaangażowania mediów głównego nurtu w informowanie społeczeństwa na ten temat. Mecenas Kruse nawiązuje także do sytuacji w szwajcarskim parlamencie, gdzie tamtejszym posłom nie udało się otrzymać odpowiedzi na postawione na ten temat pytania.”

Link do konferencji:

Ważne słowa wygłosiła podczas konferencji dr Sylvia Behrendt – ekspert międzynarodowego prawa dotyczącego zdrowia oraz wieloletni doradca Światowej Organizacji Zdrowia:

„TO DO NAS NALEŻY PODNIESIENIE ALARMU GDY PRAWO UŻYWANE JRST JAKO NARZĘDZIE DO GWAŁTU NA GODNOŚCI LUDZKIEJ”

Dr Sylvia Behrendt zwróciła uwagę odbiorców na ważne fakty:
– Urzędnicy WHO mają immunitety. Są nietykalni, nie płacą podatków i nie podlegają systemowi prawnemu swoich krajów!!!
– Umowy WHO zezwalajace na wprowadzenie szczepień ludzi są TAJNE!!! Nie podlegają żadnej kontroli!!!
– „WHO jest więźniem swoich interesariuszy” . 80% budżetu WHO pochodzi ze źródeł które nie są jawne!!!

https://stopwho.pl/do-nas-nalezy-podniesienie-alarmu-gdy-prawo-uzywane-jest-jako-narzedzie-gwaltu-na-godnosci-ludzkiej/8 maja 2023 roku w Monachium odbyło się sympozjum prasowe MWGFD (Towarzystwo Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowia, Wolności i Demokracji e.V.). Sympozjum odbyło się pod tytułem: WHO cares? – KOGO to obchodzi? Nadciąga światowa dyktatura!

„To, co sprzedaje się nam tutaj jako instrument międzynarodowej współpracy w zakresie kontroli chorób i filantropijnych strategii radzenia sobie z nimi, jest de facto instrumentem totalitarnej autokracji.”

„Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne (IHR) mają być omawiane w tygodniu 21-28 maja 2023 w Genewie i mają być przyjęte w maju 2024. Zwykłą większością głosów. Nie jest wymagana ratyfikacja przez kraje członkowskie. Pod pozorem prewencyjnej opieki zdrowotnej WHO ma w przyszłości przejąć kontrolę nad wszystkimi krajami członkowskimi na całym świecie za pomocą samodzielnie wygenerowanych stanów wyjątkowych i jeszcze bardziej rozkręcić biznes przestępczych koncernów farmaceutycznych. Byłby to „totalitaryzm pod klucz”. Bez jakiejkolwiek kontroli parlamentarnej czy demokratycznej, WHO nie tylko upoważnia się do wykorzystywania nawet potencjalnych stanów nadzwyczajnych do ogłaszania pandemii, ale także do wydawania wiążących instrukcji państwom członkowskim zamiast zaleceń doradczych i do kontrolowania ich. Poprzez IHR WHO ma nawet ingerować w obszary życia wysoce osobistego (badania lekarskie, dowody na stosowanie profilaktyki, szczepionek, śledzenie kontaktów, monitorowanie kwarantanny itp.) W tygodniu konferencyjnym będzie też omawiany i finalizowany tzw. traktat pandemiczny, czyli uzupełnienie konwencji WHO (CA+), która jest już dostępna w wersji „zerowej”. Głosowanie nad tym traktatem ma się następnie odbyć w maju 2024 roku; wymaga to jednak większości 2/3 głosów i późniejszej ratyfikacji.

Podczas sympozjum prasowego prelegenci odniosą się do obu dokumentów i omówią je z przedstawicielami mediów. Jeśli teraz nie przedstawimy jednolitego frontu oporu przeciwko wyprzedaży suwerenności narodowej naszego kraju, oba dokumenty będą wiążące w świetle prawa międzynarodowego. Ktokolwiek podpisze te dokumenty, popełnia zdradę stanu i musi być odpowiednio ścigany. Z pewnością będzie to miało również wpływ na następne wybory.”
https://www.youtube.com/watch?v=VkXq51hrN14
https://www.mwgfd.org/2023/05/pressesymposium-am-8-mai-2023/

TRUST & FREEDOM – ZAUFANIE I WOLNOŚĆ

W dniu 4 lipca w Europarlamencie w Brukseli odbyła się konferencja „Trust and Freedom” – „Zaufanie i Wolność” poświęcona polityce WHO i procedowanych przez nią umów. https://www.youtube.com/live/bwL4HLvHEcI?feature=share

Nowa inicjatywa obywatelska o nazwie „Zaufanie i wolność” została utworzona w celu zakwestionowania umów procedowanych przez Światową Organizację Zdrowia – poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005) i WHO CA+ „traktatu antypandemicznego”

Konferencja odbyła się w Parlamencie Europejskim z udziałem przedstawicieli 27 krajów, którzy jednoczą się w swoim stanowisku przeciwko niewybieralnej biurokracji WHO.

https://stopwho.pl/wolnosc-slowa-i-prawo-do-informacji-to-naturalne-prawa-czlowieka-i-podstawa-naszej-cywilizacji-precz-ze-sprzedajna-cenzura/
https://stopwho.pl/swiatowa-organizacja-zdrowia-wprowadza-niedopuszczalne-zmiany-w-prawie-miedzynarodowym-dolacz-do-tworzenia-kampanii-spolecznej-stopwho-pl/

https://ordoiuris.pl/ordoiuris.pl/lolejna-wersja-traktatu-antypandemicznego-coraz-wiecej-szczegolow