Światowa Organizacja Zdrowia 1 czerwca podczas 77. Zgromadzenia Zdrowia przyjęła pakiet poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych IHR (2005)

WHO zrobiła to z pogwałceniem art. 55 IHR. Polska ma 10 miesięcy na ich odrzucenie! Kluczowym zadaniem dla nas jest wywarcie presji na odrzucenie przez Polskę zmian w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych IHR (2005)!

Dokument A77/A/CONF/14 z 1 czerwca 2024 r. z przyjętymi  poprawkami IHR (2005)

Podczas VIII Marszu Wolności i Zdrowia w Warszawie nasza koleżanka Dorota Rodziewicz mówiła o obecnym statusie umów WHO. Link do nagrania:

Zapraszamy do wysłuchania Międzynarodowej Konferencji Prawników, która odbyła się 1 czerwca w Genewie, podczas której prawnicy omawiają zagrożenia wynikające z groźnej próby metamorfozy Światowej Organizacji Zdrowia oraz polityki przez nią prowadzonej.

WHO nie udało się uzyskać porozumienia w temacie „traktatu pandemicznego”, który w przeciwieństwie do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych jest nową umową międzynarodową i musiałby przejść proces ratyfikacji tej umowy w Polsce. WHO ma plan zatwierdzenia „traktatu pandemicznego” najpóźniej na 78. Zgromadzeniu Zdrowia w 2025 roku.

W Polsce media głównego nurtu wciąż milczą w temacie umów WHO, co jest zatajeniem informacji krytycznie ważnych dla opinii publicznej. Musimy żądać odrzucenia przez Polskę poprawek IHR oraz „traktatu”, a także wyjścia Polski z tej skompromitowanej organizacji.