Wspieramy naszego kolegę Andrzeja

Nasz kolega Andrzej Michniewicz będzie dochodził sprawiedliwości w sądzie pracy i pytać o zasadność sankcji dyscyplinarnych za wymaganie dostarczenia decyzji administracyjnej na piśmie w sprawie kwarantanny. Dla Komisji Odwoławczej w MEN nie było argumentem, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż kwarantanny ze względu na brak decyzji administracyjnych były bezskuteczne. Czy dla sądu pracy będzie to argument? Okaże się już 20 czerwca. Zapraszamy do Lublina, aby wesprze Andrzeja! Kolejna sprawa, która zostanie przedstawiona w sądzie pracy przez Andrzeja Michniewicza 9.07 dotyczy dyscyplinarnego zwolnienia z pracy za to, że zachęcił dzieci i ich rodziców do spaceru w ramach lekcji wychowania fizycznego w czasie nauki zdalnej.