Oświadczenie

Dnia 29.01.2022 jako przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” zostaliśmy zaproszeni przez Bydgoskich Kamratów Rodaków i przemawialiśmy na zorganizowanym przez nich proteście w Bydgoszczy. Oświadczamy, że zdecydowanie odcinamy się od słów występującego po nas p. Wojciecha Olszańskiego.
Agnieszka Pawlik-Regulska prezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”. Karol Dziuba-koordynator województwa kujawsko-pomorskiego Stowarzyszenia.

Listy do posłów i senatorów

Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji zanoszenia listów do posłów i senatorów.

  1. Pobierz plik poniżej
  2. Rozpakuj 
  3. Link do programu rozpakowującego pliki skompresowane https://www.winrar.pl/winrar/pobierz
  4. Wybierz posła lub senatora ze swojego regionu
  5. Wydrukuj imienny list
  6. Zanieś do biura poselskiego lub senatorskiego

To posłowie i senatorowie mogą odrzucić ustawę o zmuszaniu do szczepień lub inne przepisy dotyczące segregacji sanitarnej. Wielu się waha i nie ma wyrobionego zdania.

Odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich

Z oburzeniem stwierdzamy, że p. Marcin Wiącek w swoim wystąpieniu skierowanym do MEiN (Wystąpienie_RPO_do_MEiN_22.11.2021) przedstawia w taki sposób fakty dotyczące funkcjonowania szkół, że nie można nie odnieść wrażenia, iż według Recznika Praw Obywatelskich rozwiązaniem tej trudnej sytuacji mogą być szczepienia przeciwko Sars-Cov-2. Panie Rzeczniku! Pan powinien przede wszystkim stać na straży konstytucyjnych praw obywatela: prawa do równego traktowania i zakazu dyskryminowania obywatela w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32).Takiego stanowiska od Pana oczekujemy, bo taki jest Pana obowiązek! Bardzo proste i zwięzłe słowa, łatwe do zapamiętania, a brak ich zupełnie w Pana wystąpieniu.

 

Podziękowanie dla Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców

Podziękowaliśmy za apel, który w sierpniu wystosowali do dyrekcji, nauczycieli i rodziców oraz wyraziliśmy swoje oburzenie tym, że ktoś stawia ich przed sądem i chce zabronić głoszenia swoich popartych badaniami naukowymi poglądów. Wyraziliśmy też swoje wsparcie dla dr Doroty Sienkiewicz oraz dr. Piotra Rossudowskiego.

Rocznica Marszu o Wolność, Warszawa, 24.10.2021 (2.08 min) Agnieszka Pawlik-Regulska, Aleksandra Orlicka, Anna Stefańska

List do posłów.

List do posłów

W piątek, 12.11.2021 wysłaliśmy do ministra Przemysława Czarnka list otwarty, w którym zwracamy uwagę na akty segregacji sanitarnej. Nasze stanowisko poparło 16 organizacji! Poniżej pierwsza i ostatnia strona listu otwartego – całość do pobrania. Razem z listem otwartym wysłaliśmy do MEiN wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który można pobrać poniżej. Odbyła się też o godz. 11:00 konferencja prasowa z udziałem „Nauczycieli dla Wolności”, Stowarzyszenia „Głos Wolności”, Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Grzegorza Płaczka, Stowarzyszenia „Rodzice chronią dzieci”. Niżej link do konferencji.

List do posłanek i posłów Sejmu RP w którym staraliśmy się wpłynąć na ich decyzję odnośnie zgody na przyjęcie pod obrady projektu ustawy „Stop Segregacji Sanitarnej”. List wysłaliśmy wszystkim posłom na skrzynki mailowe 28.10.2021.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=c_XEOFr6NsU&feature=emb_logo