Nasz mały sukces!

Właśnie otrzymaliśmy informację z Biura Poselskiego Pawła Szramki w Brodnicy, że

„w związku z listem z dnia 29 listopada 2021 roku skierowanym do posła Pawła Szramki, złożona została do Ministra Edukacji i Nauki interpelacja poselska. Oto treść:

INTERPELACJA


W ciągu miesiąca pod tym samym linkiem powinna ukazać się odpowiedź na rzeczoną interpelację”.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję zanoszenia naszego listu do biur poselskich. To dzięki Waszemu zaangażowaniu min. Przemysław Czarnek będzie musiał oficjalnie odpowiedzieć, jak ministerstwo odniesie się do opisanych w naszym apelu sytuacji, jak chce zapewnić bezpieczeństwo uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty bez stosowania segregacji i czy od 1 marca zostanie wprowadzony przymus szczepień dla nauczycieli.

Czekamy na odpowiedź min. Czarnka, a Panu Posłowi Pawłowi Szramce bardzo dziękujemy za przejęcie się obecną sytuacją w polskiej oświacie i aktami dyskryminacji, które mają miejsce w placówkach oświatowych.