Spotkanie z Ministrem Przemysławem Czarnkiem

Prezes Agnieszka Pawlik-Regulska i członek Zarządu Anna Stefańska były wczoraj na rozmowie z min. Przemysławem Czarnkiem. Towarzyszył im również poseł Sławomir Zawiślak, który przejął się sytuacją w polskich szkołach, ma żonę nauczycielkę (dziękujemy!). Rozmowa dotyczyła sytuacji szkół w okresie tzw. pandemii. Rozmowy dotyczyły absurdów kwarantann, które są pośrednim przymusem do szczepień i dla nauczycieli (kwestie finansowe), i dla uczniów (wygoda rodziców) oraz o dramatycznej szkodliwości nauczania zdalnego dla uczniów (depresje, izolacja, uzależnienia, podziały). Panie wyraziły swoją negatywną opinie nt. segregowania uczniów (zaszczepieni w szkole, nie – w domu na kwarantannie i zdalnym) i niezadowolenie ze zmiany stanowiska pana ministra. Skrytykowały również art. 23 i 24 „LEX Czarnek”, wyrażając aprobatę co do art. 14, który daje większą kontrolę rodzicom nad tym, w jakich zajęciach dodatkowych prowadzonych przez zewnętrzne organizacje będzie uczestniczyć ich dziecko. Kiedy omawiano problem obniżania ocen z zachowania uczniom, którzy nie noszą masek, minister zauważył, że nie ma prawa, które wprowadza taki obowiązek, są to jedynie rekomendacje, które nie są prawem. Warto o tym przypominać dyrektorom! Zarząd Stowarzyszenia zaproponował aby nauczyciele byli tak samo zwalniani z kwarantanny jak zawody medyczne – ze względu na dobro uczniów. Mamy nadzieję, że ta rozmowa przyniesie jakieś konkretne owoce i czekamy na nie z niecierpliwością!

Pismo, które zostało złożone u p. ministra Czarnka: