Sprzeciw wobec projektu ustawy 1981

Sprzeciw wobec projektu ustawy 1981. Warszawa, 01.02.2022r. Prezes Stowarzyszenia „Nauczyciele dla Wolności” Agnieszka Pawlik-Regulska.